Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Regeringen beslutade idag om en ny regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika. I denna strategi bakas Palestina in, med särskild fokus på att främja de långsiktiga förutsättningarna för en framförhandlad tvåstatslösning. 

Detta betyder dock inte att utvecklingsbiståndet återupptas i sin gamla form, då den nya strategin kommer med en rad förbehåll. De pausade initiativen ska avslutas och färre organisationer / aktörer ska implementera den nya strategin. 

Vi välkomnar beslutet om att återigen stötta Palestina inom en långsiktig strategi. Det är dock fortfarande oklart hur den fortsatta rollen för civilsamhället i Sverige och Palestina kommer att se ut.  

Läs strategin i sin helhet här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/03/regeringen-antar-ny-bistandsstrategi-for-mellanostern-och-nordafrika–fokus-pa-ekonomisk-utveckling-och-att-motverka-irreguljar-migration/