Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har blivit medlema

Operation 1325 har blivit medlemar i två nya nätverk; Flickaplattformen och det Svenska Nätverken för Övergångsrättvisa.

Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finaniseras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av organisationerna Hungerprojektet och Crossing Boarders. Syftet med plattformen är att samla olika initiativ och organisationer som arbetar aktivt med att förbättra och stärka flickors position i samhället. Det finns strukturer i samhället som påverkar flickors möjligheter att leva ett liv fritt från förtryck och diskriminering. Flickaplattformen behövs för att motverka den köns och åldersmaktsordning som begränsar flickor och deras möjligheter och som diskriminerar flickor i dubbel bemärkelse, dels för att de är kvinnor, dels för att de är unga. Organisationer som föreningen Tillsammans, TjejCompaniet och Real Stars är också med i nätverket.

Gällande det Svenska Nätverket för Övergångsrättvisa, är detta ett nätverk mellan akademiker och det civila samhället i Sverige som arbetar med frågor som de mänskliga rättigheterna, fred och säkerhet och utbyte av erfarenhet utav dessa områden. Nätverket skapades utav stiftelsen Fonden för Mänskliga Rättigheter och fungerar som en naturlig kontaktyta för aktörer och beslutsfattare som är intresserade av övergångsrättvisa och ökar kännedom om begreppet i Sverige. Organisationer som Kvinna till Kvinna, Svenska FN-förbundet och Amnesty Sverige är med i nätverket.

Operation 1325 ser fram mot samverkan och nya möjligheter med dessa två nätverk.