Medlemsdeltagande i två nya nätverk

SoME Gavobevis 2023

20 maj 2015

Operation 1325 har blivit medlemar i två nya nätverk; Flickaplattformen och det Svenska Nätverken för Övergångsrättvisa.

Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finaniseras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av organisationerna Hungerprojektet och Crossing Boarders. Syftet med plattformen är att samla olika initiativ och organisationer som arbetar aktivt med att förbättra och stärka flickors position i samhället. Det finns strukturer i samhället som påverkar flickors möjligheter att leva ett liv fritt från förtryck och diskriminering. Flickaplattformen behövs för att motverka den köns och åldersmaktsordning som begränsar flickor och deras möjligheter och som diskriminerar flickor i dubbel bemärkelse, dels för att de är kvinnor, dels för att de är unga. Organisationer som föreningen Tillsammans, TjejCompaniet och Real Stars är också med i nätverket.

Gällande det Svenska Nätverket för Övergångsrättvisa, är detta ett nätverk mellan akademiker och det civila samhället i Sverige som arbetar med frågor som de mänskliga rättigheterna, fred och säkerhet och utbyte av erfarenhet utav dessa områden. Nätverket skapades utav stiftelsen Fonden för Mänskliga Rättigheter och fungerar som en naturlig kontaktyta för aktörer och beslutsfattare som är intresserade av övergångsrättvisa och ökar kännedom om begreppet i Sverige. Organisationer som Kvinna till Kvinna, Svenska FN-förbundet och Amnesty Sverige är med i nätverket.

Operation 1325 ser fram mot samverkan och nya möjligheter med dessa två nätverk. 

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...