Jämställdhet i internationella tribunaler och organ

SoME Gavobevis 2023

2 oktober 2015

02/10/2015

Det var minst sagt en lyckad svensk lansering av den internationella kampanjen GQUAL i onsdags! Inte nog med att moderatorn Ylva Hartmann ställde väl förberedda och mycket insiktsfulla frågor – både kultur- och demokratiministern Alice Bah Kunkhe, Elisabeth Fura och Marie Jacobsson levererade dessutom eftertänksamma och ärliga svar.

För att sammanfatta kampanjens syfte inleddes seminariet med en filmvisning om den ojämlika könsfördelningen i internationella institutioner, där kvinnor är skarpt underrepresenterade. Vi lever i en allt mer globaliserad värld där internationella beslut har en stor inverkan på fred, konflikt och säkerhet i världen. Internationella tribunaler och organ är således institutioner med makt att forma världsutvecklingen – vilket innebär att våra liv påverkas av de beslut som tas i en snäv mansdominerad sfär. GQUAL är den internationella kampanjen som syftar till att sprida kunskap, uppmärksamma problematiken och utveckla inkluderande strategier för att förändra den nuvarande situationen till en mer rättvis bild.

Den efterföljande paneldiskussionen handlade både om hur vi som individer kan vara med och lobba för utveckling, men även vad som behövs på nationell och internationell nivå. Alice Bah Khunke gav ett hoppfullt intryck när hon framhöll att en regering som driver feministisk utrikespolitik utgör rätt tid för förändring. Men trots att Sverige i jämförelse med många andra länder har kommit långt är det fortfarande en bit kvar att gå. Det är viktigt att inte stanna och nöja sig med en halvbra situation. Jämställdhet mellan män och kvinnor handlar om mer än en princip, det handlar om våra mänskliga rättigheter.  Marie Jacobsson, ledamot i FN:s folkrättskommission och folkrättsrådgivare på UD, påpekade att kvinnors lika representation på avgörande internationella poster är en fråga om demokrati, legitimitet och rättssäkerhet. Elisabeth Fura, f.d. domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, stärkte argumentet om jämlik könsfördelning med en personlig berättelse om hur kvinnors och män olika erfarenheter kan ge en principiell skillnad i utkomsten av ett brottsmål.

Ytterst handlar jämställd representation om en demokrati- och rättighetsfråga – en internationell institution ska återspegla den befolkning den syftar till att tjäna och bör således ha en jämlik fördelning både vad gäller kön och andra identiteter.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...