Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

02/10/2015

Det var minst sagt en lyckad svensk lansering av den internationella kampanjen GQUAL i onsdags! Inte nog med att moderatorn Ylva Hartmann ställde väl förberedda och mycket insiktsfulla frågor – både kultur- och demokratiministern Alice Bah Kunkhe, Elisabeth Fura och Marie Jacobsson levererade dessutom eftertänksamma och ärliga svar.

För att sammanfatta kampanjens syfte inleddes seminariet med en filmvisning om den ojämlika könsfördelningen i internationella institutioner, där kvinnor är skarpt underrepresenterade. Vi lever i en allt mer globaliserad värld där internationella beslut har en stor inverkan på fred, konflikt och säkerhet i världen. Internationella tribunaler och organ är således institutioner med makt att forma världsutvecklingen – vilket innebär att våra liv påverkas av de beslut som tas i en snäv mansdominerad sfär. GQUAL är den internationella kampanjen som syftar till att sprida kunskap, uppmärksamma problematiken och utveckla inkluderande strategier för att förändra den nuvarande situationen till en mer rättvis bild.

Den efterföljande paneldiskussionen handlade både om hur vi som individer kan vara med och lobba för utveckling, men även vad som behövs på nationell och internationell nivå. Alice Bah Khunke gav ett hoppfullt intryck när hon framhöll att en regering som driver feministisk utrikespolitik utgör rätt tid för förändring. Men trots att Sverige i jämförelse med många andra länder har kommit långt är det fortfarande en bit kvar att gå. Det är viktigt att inte stanna och nöja sig med en halvbra situation. Jämställdhet mellan män och kvinnor handlar om mer än en princip, det handlar om våra mänskliga rättigheter.  Marie Jacobsson, ledamot i FN:s folkrättskommission och folkrättsrådgivare på UD, påpekade att kvinnors lika representation på avgörande internationella poster är en fråga om demokrati, legitimitet och rättssäkerhet. Elisabeth Fura, f.d. domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, stärkte argumentet om jämlik könsfördelning med en personlig berättelse om hur kvinnors och män olika erfarenheter kan ge en principiell skillnad i utkomsten av ett brottsmål.

Ytterst handlar jämställd representation om en demokrati- och rättighetsfråga – en internationell institution ska återspegla den befolkning den syftar till att tjäna och bör således ha en jämlik fördelning både vad gäller kön och andra identiteter.