Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvinnor, fred och säkerhet – i verkligheten

Den 18/12 kl. 18.00 – 19.30 gästas FUF-fåtöljen av Annika Schabbauer och Charlotte Lind från Operation 1325. 

Kvinnor, fred och säkerhet – i verkligheten

Den 18/12 kl. 18.00 – 19.30 gästas FUF-fåtöljen av Annika Schabbauer och Charlotte Lind från Operation 1325. 

FN:s säkerhetsråd antog under hösten 2000 den banbrytande resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen visade på konflikters olika effekter på kvinnor och behovet av att inkludera kvinnor i säkerhetsarbete för att hållbart bygga fred. Trots att resolutionen ökat medvetenheten och ifrågasatt normerna för traditionellt fredsbyggande kvarstår mycket av problematiken.

På den 17-årsdagen av resolutionen lanserades ett nytt index, ”Women, Peaces and Security index (WPSI)”, för att kunna mäta fler dimensioner av kvinnors välbefinnande samtidigt (ekonomiskt, socialt och politiskt). Genom att väga samman flera olika faktorer som påverkar kvinnors säkerhet och möjlighet att påverka den samma såsom rätten till skolgång, strukturell diskriminering och utsattheten för våld i hemmet kan WPSI bidra tydliggöra kvinnors situation i olika länder över hela världen.

Vad har resolution 1325 inneburit för kvinnors rättigheter i fred och säkerhetsfrågor? På vilket sätt kan WPSI synliggöra och bidra till att stärka kvinnors rättigheter? Hur kan resolution 1325 bidra till genomförandet av Agenda 2030?

Tid: Måndag 18/12 kl. 18.00-19.30

Plats: Föreningen för utvecklingsfrågor, Karlbergsvägen 66.