Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

05/06/2020

I rådande tider är det väldigt viktigt att jämställdhet prioriteras för att det finns en risk att framsteg som gjorts tidigare försvinner.

Covid-19 har visat sig ha konsekvenser för speciellt kvinnor och flickor, exempelvis flickor som inte kan gå till skolan pågrund av ekonomin vilket leder till att en stannar hemma och kan utsättas för våld i hemmet. Globalt sett har många rapporterat om att kvinnors isolering hemma pågrund av krisen lett till våld i hemmet. 

EU:s globala respons på denna pandemi inkluderar inte att pandemin drabbar kvinnor och flickor samt män och pojkar olika. 

Därför skriver vi under en debattartikel med flera andra organisationer för att uppmana detta inför EU:s biståndsministrars möte som sker på måndag. 

Från debattartikeln:

”Detta krävs

 För att rådslutsatserna från det kommande EU-mötet ska bli trovärdiga och effektiva krävs följande:

• Alla analyser av pandemins konsekvenser måste ha ett jämställdhetsperspektiv.

• Rådslutsatserna måste erkänna att flickor och kvinnor i olika åldrar drabbas särskilt hårt av såväl fattigdom, könsrelaterat våld, brist på tillgång till vatten och sanitet i pandemins spår, samt innehålla krav på att EU ska vidta konkreta åtgärder för att hantera detta.

• Biståndsministrarna bör kräva att kommissionen klargör hur civilsamhället ska inkluderas och stödjas. Stödet till kvinnorättsorganisationer behöver öka för att möta det ökade våldet mot kvinnor och flickor, inskränkningar i det demokratiska utrymmet och försvårande omständigheter för kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

• Ministrarna bör även kräva att EU:s omfördelning av medel för att hantera pandemin inte innebär att långsiktiga utvecklingsmål, såsom ökad jämställdhet och fattigdomsbekämpning, bortprioriteras.”

Läs hela artikeln här