Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

digVästafrikanska länder
tar utvecklingen mot ett jämställt och aktivt deltagande i de frågor som rör
fred och säkerhet med utgångspunkt i resolution 1325. 

Representanter från
16 länder i regionen har skrivit under Dakardeklarationen. Den belyser hur varje
land bättre kan genomföra resolution 1325.

 

Deklarationen belyser
även vikten av att kvinnor får möjligheten att aktivt delta i fredsprocesser,
medling, samt hur skyddet för kvinnor  som utsätts för våld i konfliktdrabbade länder kan stärkas och
brott förebyggas.

 

Ländernas respektive genusministrar har genom resolution 1325 försäkrat att
nationella handlingsplaner kommer skapas för att verkställa resolutionen. Om
dessa innehåller konkreta mål som kan mätas kommer arbetet effektivare kunna
följas och åtgärder tas för att nå resultat.

 

The Economic Community of West African States (ECOSAW) tillsammans med UN
Office for West Africa (UNOWA) och UN Women kommer att leda processen.

Hannah Rosenqvist

Praktikant, Operation
1325