Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

FN:s säkerhetsråd uttrycker upprördhet över att de våldtäkter som begicks mot 242 kvinnor och 13 barn i Kongo-Kinshasa inte förhindrades. FN:s fredsbevarande styrka i landet har nu tagit på sig en del av skulden till varför ingripanden uteblev.

 

 

– Vi har identifierat ett antal brister som har att göra med kommunikation. Det borde ha rests en varningsflagg mycket tidigare. Om kongolesiska rebellgrupper börjar stänga av en väg och tränga in i byar kan man utgå från att våldtäkter följer.

 

Det är de fredsbevarande styrkornas egen ledning som larmar om våldtäkterna i östra Kongo-Kinshasa. Ansvaret för den övergripande säkerheten ligger hos Kongo-Kinshasas regering men även hos FN och dess fredsbevarande styrkor i landet.

 

Margot Wallström vill öka antalet praktiska insatser genom patruller som skyddar kvinnor, samt antalet kvinnor inom styrkorna. Det är i linje med resolution 1325, som lyfter kvinnor som aktörer i fred och säkerhetsfrågor. Hon menar även att det är viktigt att se till att förövarna inte får gå fria.

Läs mer: DN och Peacewomen