Resolution 1325- bara om krig?

SoME Gavobevis 2023

13 april 2010

Rita Santos, Tatiana Moura och Silva Roque, som alla ingår i Peace Studies Research Group/CES-FEUC, har tillsammans skrivit en artikel som diskuterar FN:s resolution 1325 i en ”ickekrigs” kontext. ”UNSCR 1325: Is it only about war? Armed Violence in non-war contexts” vill bredda och problematisera resolutionens användbarhet, vilka områden resolutionen missar, varför och vilka konsekvenser detta kan få.

Santos, Moura och Roque diskuterar att istället för att fokusera på det operationella som hindrar genomförandet av resolution 1325, bör fokus istället ligga på att se det som hindrar implementering som en produkt av de koncept om genus, våld och säkerhet som legat till grund för resolution 1325. Genom att belysa skillnaderna mellan krig och fredszoner, både inhemskt och internationellt, utarbetas och problematiseras en av frågorna vad gäller produktion och reproduktion av våld som resolution 1325 utelämnar, nämligen väpnat våld i områden som inte är i brinnande krig eller klassas som konfliktområde.

Ett av målen med denna artikel är att kritiskt granska omfattning och begränsning, grunderna och tolkningarna av resolution 1325 inom ramen för en ”ickekrigs” kontext. Huvudelementen av resolution 1325 analyseras, speciellt koncepten rörande våld, genus och säkerhet och resolutionens politiska tolkningsmöjligheter.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...