Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Rita Santos, Tatiana Moura och Silva Roque, som alla ingår i Peace Studies Research Group/CES-FEUC, har tillsammans skrivit en artikel som diskuterar FN:s resolution 1325 i en ”ickekrigs&r

Rita Santos, Tatiana Moura och Silva Roque, som alla ingår i Peace Studies Research Group/CES-FEUC, har tillsammans skrivit en artikel som diskuterar FN:s resolution 1325 i en ”ickekrigs” kontext. ”UNSCR 1325: Is it only about war? Armed Violence in non-war contexts” vill bredda och problematisera resolutionens användbarhet, vilka områden resolutionen missar, varför och vilka konsekvenser detta kan få.

Santos, Moura och Roque diskuterar att istället för att fokusera på det operationella som hindrar genomförandet av resolution 1325, bör fokus istället ligga på att se det som hindrar implementering som en produkt av de koncept om genus, våld och säkerhet som legat till grund för resolution 1325. Genom att belysa skillnaderna mellan krig och fredszoner, både inhemskt och internationellt, utarbetas och problematiseras en av frågorna vad gäller produktion och reproduktion av våld som resolution 1325 utelämnar, nämligen väpnat våld i områden som inte är i brinnande krig eller klassas som konfliktområde.

Ett av målen med denna artikel är att kritiskt granska omfattning och begränsning, grunderna och tolkningarna av resolution 1325 inom ramen för en ”ickekrigs” kontext. Huvudelementen av resolution 1325 analyseras, speciellt koncepten rörande våld, genus och säkerhet och resolutionens politiska tolkningsmöjligheter.


Läs och begrunda artikeln i sin helhet nedan.

pdf "UNSCR 1325: Is it only about war? Armed violence in non-war contexts"