Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Women´s International League for Peace and Freedom Europe* (WILPF Europe) har publicerat en rad rekommendationer till EU vad gäller implementeringen av de fyra FN resolutionerna rörand

Women´s International League for Peace and Freedom Europe* (WILPF Europe) har publicerat en rad rekommendationer till EU vad gäller implementeringen av de fyra FN resolutionerna rörande kvinnor, fred och säkerhet- 1325, 1820, 1888 och 1889. Dessa rekommendationer utformades under ett antal möten som följdes av besök vid flera europeiska institutioner. Mötena tog plats under mars 2010 och initierades med bakgrund av att FN resolution 1325 firar 10-års jubileum i oktober 2010.

Med referens till ”Civila Samhällets Rekommendationer för Implementeringen av UN SCR 1325 i Europa” från september 2009, vilka är framtagna av EPLO (European Peacebuilding Liaison Office), International Alert och Initiative for Peacebuildning, vill WILPF Europe förstärka att EU kan spela en viktig roll i implementeringen av samtliga resolutioner rörande kvinnor, fred och säkerhet- 1325, 1820, 1888 och 1889. WILPF Europe menar också att EU bör stötta medlemsstaters handlingsplaner och aktioner i frågor rörande dessa resolutioner.

En annan rekommendation är att Europakommissionens beskickningar runt om i världen bör interagera mer med det civila samhället, speciellt lokala kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade länder där beskickningarna finns. Vad gäller Europaparlamentets roll uppmanar och rekommenderar WILPF Europe parlamentet att övervaka implementeringen av strategier och handlingsplaner för genus, jämställdhet och kvinnors empowerment i EU:s externa arbete. En annan rekommendation är att EU:s riktlinjer för våld mot kvinnor och resolutionerna rörande detta prioriteras i relevanta budgetar för att säkerställa finansiering för jämställdhetsfrågor och stöd till civila samhällets organisationer i konfliktdrabbade kontexter.

Rekommendationerna från WILPF Europe vad gäller implementeringen av FN:s resolutioner 1325, 1820, 1888 och 1889 är också att EU upprättar en expertpost eller mekanismer för att arbeta med genusfrågor, fred och säkerhet. Detta för att koordinera EU:s arbete med dessa frågor med ett mandat som liknar FN:s rapportörer. WILPF Europe vill också att Europaparlamentet enas om en resolution med minimistandards för handlingsplaner för implementeringen av 1325, 1820 och 1888. Dessa standards borde inkludera rekommendationerna vad gäller mål, scheman, ledarskap, ansvarsutkrävande, kontroll, utvärderings- och övervakningsmekanismer som finns definierade i tidigare nämnda ”Civila Samhällets Rekommendationer för Implementeringen av UNSCR 1325 i Europa” (2009).

En annan rekommendation från WILPF Europe är att EU bör etablera en obligatorisk utbildning kring genus för deltagare i militära och humanitära operationer eller program och att EU bör stödja arbetet med att få stopp på straffrihet, för åtal av förövare av sexuellt våld i krig och konfliktsituationer samt att denna form av våld ses som en kriminell handling och ett krigsbrott.

Läs båda rekommendationerna i sin helhet nedan…

 pdf "Recommendations by the Women´s Leauge for Peace and Freedom"

  pdf "Civila Samhällets Rekommendationer för Implementeringen av UN SCR 1325 i Europa"

* vars svenska nationella sektion, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), är en av Operation 1325:s medlemsorganisationer.