Sexuellt våld är inget kulturellt fenomen

SoME Gavobevis 2023

16 april 2010

I en debattartikel i norska Dagsavisen från den 23 mars 2010, skriven av Margot Wallström och Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre, diskuteras att sexuellt våld i väpnad konflikt aldrig bör minimeras till att vara en del av kultur och traditioner utan måste ses som vad det är- ett krigsbrott. Wallström och Gahr Støre menar att om våldtäkt accepteras som ett kulturellt fenomen förvandlas också våldtäkt i förlängningen till något ofrånkomligt. Detta skyddar förövarna, ökar straffriheten och gör att arbetet med att bekämpa sexuellt våld försvåras, vilket är oacceptabelt.

Också den ojämnvikt som finns vad gäller vad som kategoriseras som säkerhetshot i konflikter och vad som kategoriseras som kultur och tradition diskuteras i artikeln. Wallström och Gahr Støre menar att det inte är försvarbart att underminera sexuellt våld och den säkerhetsproblematik som tillkommer. Vad är det som gör tvångsförflyttningar av människor till en del av krig och konflikt, medan sexuellt våld och massvåldtäkter klassificeras som ett kulturellt fenomen eller tradition?

I debattartikeln diskuterar Wallström och Gahr Støre också säkerhetsbegreppet, vad som kan utgöra ett säkerhetshot och också vem som avgör vad som utgör ett säkerhetshot. Wallström och Gahr Støre menar att våld i hemmet eller i nära relationer fortfarande inte ses som en säkerhetsfråga. Medan rubriker i media fylls av konflikters bomber och kulor fortsätter kvinnors kroppar att utgöra konflikters slagfält. Sexuellt våld är därför ett globalt säkerhetshot och måste inkluderas i säkerhetsbegreppet och i arbetet för att trygga säkerhet, menar Wallström och Gahr Støre.

Vad gäller straffrihet för förövare diskuterar Wallström och Gahr Støre att det bästa sättet att få stopp på sexuellt våld är att se till att straffriheten upphör, att gärningsmän krävs på sitt ansvar och straffas. Varje våldtäkt, även i brinnande krig, måste fördömas och straffas. För att göra detta möjligt är det avgörande att se och förstå att sexuellt våld är ett taktiskt och övervägt val, gjort av individer och aktörer med makt, inte en produkt av kultur eller tradition. Arbetet mot sexuellt våld är därför något som berör alla som arbetar för en global hållbar fred och säkerhet.

Wallström och Gahr Støre menar sammanfattningsvis att arbetet mot straffrihet kan bidra till att sexuellt våld minskar samt att det inte finns ”våldtäktskulturer”, bara kulturer som präglas av straffrihet. Kulturrelativism kopplat till sexuellt våld, menar de vidare, legitimerar sexuellt våld och smutskastar och misstänkliggör de som blivit utsatta för denna form av våld. Wallström och Gahr Støre menar att det är dags att poängtera att massvåldtäkter och sexuellt våld inte är mer ofrånkomligt, kulturellt eller accepterat än massmord.

Läs debattartikeln i sin helhet här…
http://www.dagsavisen.no/meninger/article476926.ece

Källa: FN:s nyhetsservice och Dagsavisen Norge

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...