Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 9 november offentligörs rapporten ”Missing the Target” – en rapport om hur det svenska stödet till Afghanistan har fungerat då det gäller kvinnors säkerhet och möjlighet att påverka.

Den 9 november offentligörs rapporten ”Missing the Target” – en rapport om hur det svenska stödet till Afghanistan har fungerat då det gäller kvinnors säkerhet och möjlighet att påverka. Rapporten kommer att presenteras i samband med en internationell konferens i Stockholm samma dag. Bakom rapporten står tre organisationer: Operation 1325, Svenska Afghanistankommittén och Kvinna till Kvinna.

Att skydda kvinnors rättigheter var ett av uppdragen för den militära insatsen i Afghanistan 2001. Sverige har, tillsammans med flera andra länder, betonat vikten av att kvinnors rättigheter och möjligheter att påverka är en förutsättning för hållbar fred. Insatserna är höga: från och med nästa år blir Afghanistan den största mottagaren av svenskt bilateralt bistånd.

Men har Sverige en vision och strategi för att infria sina löften gentemot afghanska kvinnor i en tid då det militära stödet ändras? Eller riskerar vi att se kvinnors rättigheter förbigås av andra frågor på den internationella arenan?

Tre svenska organisationer lanserar en unik, omfattande studie som granskat effekterna av Sveriges arbete med att genomföra FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i Afghanistan. På konferensen deltar företrädare för kvinnliga civilsamhällesaktivister från Afghanistan, representanter för Sida, Utrikesdepartementet, Försvarsmakten samt svenska parlamentariker.

Tid: 9 november 2012, kl. 09:00 till 15:00.

Se programmet här

Plats: Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8

Om rapporten: Rapporten har tagits fram på uppdrag av tre svenska organisationer: Svenska Afghanistankommittén (SAK), Kvinna till Kvinna och Operation 1325. Målet är att analysera Sveriges roll i Afghanistan, utifrån den nationella handlingsplan (NAP) för genomförandet av resolution 1325 som regeringen antagit.

Om författaren: Ann Wilkens är f.d. ambassadör i Pakistan och Afghanistan (2003-07) och tidigare ordförande för SAK (2007-09). Hon är också medlem i expertrådet Afghanistan Analysts Network (AAN) och har publicerat flera artiklar och rapporter om Pakistan- / Afghanistanregionen.

Internationella gästföreläsare: Jamila Omar, chef för Human Rights Research and Advocacy Consortium (HRRAC) samt Mahbouba Seraj, grundare och chef för Organization for Research in Peace and Solidarity. Hon är även ordförande i Afghan Women’s Nework (AWN).

Registrering via e-post: skicka ditt ditt namn, din titel, organisation och adress till: seminar@sak.se
Du får bekräftelse via e-post. Seminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 200 kronor kommer att debitteras vid utebliven närvaro.

För frågor vänligen kontakta:

Charlotte Pruth, Kvinna till Kvinna,
charlotte.pruth@kvinnatillkvinna.se,  tel. +46 (0)70 672 4009

Daniel Palin, Svenska Afghanistankommittén
daniel.palin@sak.se
, tel. +46 (0)8 545 818 54

Birgitta Jönsson