Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Utveckling kan inte ske utan säkerhet. Och just säkerhet är en av huvudprioriteterna i Sydsudan, världens yngsta stat. Men säkerhet för vem? Och på vems villkor?

Utveckling kan inte ske utan säkerhet. Och just säkerhet är en av huvudprioriteterna i Sydsudan, världens yngsta stat. Men säkerhet för vem? Och på vems villkor? Dessa frågor utgör grunden då Operation 1325 denna vecka genomför workshops med civilsamhället och internationell insatspersonal i Juba i Sydsudan.

Kvinnor måste inkluderas – inte exkluderas

Kvinnor är i dagsläget nästan helt exkluderade från den fredsprocess som är ämnad att få Sydsudan på fötter. Inte nog med att kvinnor är kraftigt underrepresenterade; de konsulteras knappt som grupp då beslut som berör nationens framtid och säkerhet tas.

Operation 1325 är i Sydsudan för att bidra till att öppna upp en dialog mellan lokala kvinnoorganisationer och internationell personal från bland annat FN och utländska ambassader. Under fyra dagar, 6-9 november, är tanken att både den internationella personalen och aktörer från civilsamhället ska lära sig om hur kvinnor rent konkret kan få en röst i den pågående återuppbyggnaden av landet, som slitits isär av årtionden av väpnade konflikter. Målet med workshoppen är att den ska fungera som ett startskott för att skapa förutsättningar för inkluderandet av kvinnoorganisationer i de pågående reformprocesser som berör landets säkerhetssektor.

Samarbete med en av de främsta SSR-experterna

Under workshopen samarbetar Operation 1325 med Anthony Cleland Welch, världsledande expert på säkerhetssektorreform, SSR. Hans perspektiv på SSR utgår framför allt från skapandet av säkerhet på vanliga människors villkor. Att säkerställa att inte bara den manliga befolkningen innefattas av detta är en ståndpunkt han länge har drivit.

En av de utmaningar som diskuterades ingående under workshopens första dag var frågan om eventuell brist på kapacitet hos det sydsudanesiska civilsamhället. Bristen på formella kunskaper och kännedom om biståndsprocesser är ofta ett hinder som används som motargument för ökat biståndssamarbete med organisationer i civilsamhället. Diskussionen visade tydligt på flera av de sätt som civilsamhället kan bidra till bättre säkerhet och en starkare säkerhetspolitisk reformprocess.

Kvinnor som viktiga aktörer

I Sydsudan finns välartikulerade aktivister som på flera sätt har större kännedom om säkerhetsläget på marken – för både kvinnor och män – än någon annan identifierbar aktör. Även om sydsudanesiska kvinnors läskunnighet och utbildningsnivå är bland de lägsta i världen så är det mer en utmaning än ett hinder för deras aktiva deltagande i byggandet av ett nytt samhälle.

Valter Vilkko