Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

04/09/2014

Krig rasar i våra närområden, i Ukraina och Mellanöstern, och varje dag rapporteras om nya konflikthärdar, civila offer och övergrepp. I några få rapporter nämns kvinnors utsatthet; hur kvinnors rättigheter används som brickor i spelet och hur krigföring sexualiseras i retorik och praktik. Men det är alltför ofta mellan raderna, eller inte alls. Hösten 2014 är frågan om kvinnor, fred och säkerhet än en gång högaktuell, och än en gång alltför långt ner på agendan.

Operation 1325 arbetar vidare för att ändra på detta. I höst har vi flera projekt i ett av de mest drabbade områdena: nationellt i Irak/Kurdistan och regionalt i Mellanöstern och Nordafrika. I en workshop för kvinnoorganisationer från MENA-regionen som var planerat att gå av stapeln i Erbil men som nu flyttats till Istanbul, är syftet att utbyta erfarenheter och samverka för att konkret kunna genomföra resolution 1325. Till workshopen läggs en extra dag med särskilt fokus på Irak och granskning av hur den nyantagna nationella handlingsplanen (läs mer här) efterlevs. Vi sätter i ett annat projekt fokus på säkerhetssektorn i Irak, med syfte att underlätta en dialog mellan personal involverad i fredsstödjande och säkerhetsbyggande, och det civila samhällets kvinno- och fredsorganisationer. I det läge som nu råder i Irak/Kurdistan är kvinnors utsatthet för övergrepp i kriget och deras deltagande i processen att gå från krig till fred både akut och livsviktig.

I Sverige står den nationella handlingsplanen för resolution 1325 inför revidering. Tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Kvinna till kvinna har vi krävt en ny handlingsplan. Under hösten genomförs konsultationer koordinerade av IKFF och Utrikesdepartementet, med en bred samling representanter för olika berörda organisationer och myndigheter. Därefter följer den process genom vilken handlingsplanen ska ta form. Women Count, vår årliga granskning av den svenska implementeringen av 1325 som lanseras under hösten, visar behovet av en radikal, konkret och uppföljningsbar handlingsplan, med tydliga ansvar och öronmärkt finansiering. 

Som nybliven kanslichef för Operation 1325 hälsar jag er varmt välkomna att följa vårt arbete här på hemsidan, på facebook och på twitter.