Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

24/09/2014

Under toppmötet i Wales 4-5 september 2014 antog Nato en ny deklaration. En av deklarationens 113 punkter handlar om FN:s säkerhetsråds resolution 1325, som är ett prioriterat område för Nato.

Den nya deklarationen fastslår att när Nato är engagerade i ett konfliktområde ska kvinnor aktivt delta såväl i det förebyggande arbetet som under konflikten och efteråt i freds- och uppbyggnadsprocessen. Konfliktrelaterat sexuellt och könsbaserat våld ska förhindras. Man har också utvecklat en reviderad Policy and Action Plan on Women, Peace and Security tillsammans med Natos partners. En speciell representant för frågor kring kvinnor, fred och säkerhet har också inrättats. Genusperspektiv ska integreras i alliansens aktiviteter i alla dess tre kärnområden; kollektivt försvar, krishantering och gemensam säkerhet. Allt detta kommer att bidra till ett mer modernt och effektivt Nato. 

Samtidigt som Natos toppmöte pågick arrangerades att alternativt Natomöte av aktivister. En särskild workshop ägnades åt kvinnor och krig, där framför allt FN:s resolution 1325 diskuterades. Där fastslogs att resolutionen, som kom till stånd tack vare kvinnoorganisationer i FN, inte är och har aldrig varit avsedd att vara en mekanism för att förbättra militarism eller göra krig bättre för kvinnor. Säkerhet som det framförs av försvarsindustrin eller militären är mycket långt från kvinnors uppfattning av begreppet mänsklig säkerhet.

Ingela Mårtensson
Ordförande för Operation 1325