Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Nordiskt Forum samlade hela den nordiska kvinnorörelsen på en stor konferens och folkfest i Malmö.

Nordiskt Forum samlade hela den nordiska kvinnorörelsen på en stor konferens och folkfest i Malmö. Operation 1325 arrangerade tillsammans med sina nordiska systerorganisationer två seminarier om resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet. Bland annat diskuterades om Norden fortfarande är bäst i klassen när det gäller att bidra till kvinnors deltagande i konflikthantering och fredsprocesser. Vi jämförde de nordiska handlingsplanerna för resolution 1325 och kunde konstatera att vi har lärdomar att dra av varandras arbete.

Det nordiska nätverket av civilsamhällesorganisationer vänder sig nu till Nordens regeringar med ett gemensamt uttalande. För att stärka upp och effektivisera arbetet med resolution 1325 kräver vi bland annat att våra regeringar:

  • Reviderar de nationella handlingsplanerna så att de ställer upp tydliga mål, tidsramar, öronmärkta budgetar och mekanismer för resultatbaserade utvärderingar. Involvera även civilsamhällets organisationer och de myndigheter som ska genomföra handlingsplanen.
  • Instruerar alla relevanta myndigheter och departement att årligen rapportera rapportera sitt arbete med resolution 1325. Initiera även en resursgrupp med representation från civilsamhället och myndighetsexperter.
  • Delar ansvaret mella olika myndigheter och säkerställer en tydlig ansvarsfördelning och tillräckliga resurser för ett effektivt och brett arbete med resolution 1325.

Läs hela uttalandet och om samtalen på Nordiskt Forum här.

För mer information om våra gemensamma nordiska krav och vår medverkan på Nordiskt Forum, kontakta kanslichef Åsa Eldén på +46 70 331 77 75, eller asa.elden@operation1325.se.