Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

… är du ung och vill bygga ett nätverk med erfarna medlemmar ur den svenska freds- och kvinnorörelsen? Då kanske Styrelsetrainee-programmet är något för dig.

… är du ung och vill bygga ett nätverk med erfarna medlemmar ur den svenska freds- och kvinnorörelsen? Då kanske Styrelsetrainee-programmet är något för dig.

Styrelsetrainee programmet är…

 Styrelsetraineeprogrammet är en möjlighet att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet—att delta i Operation 1325:s verksamhet, att sprida information om resolution 1325 och bedriva opinionsbildning.

Det är styrelsen, med sina representanter från de fem medlemsorganisationerna, som leder Operation 1325:s verksamhet. En styrelsetrainee är varmt välkommen att samarbeta med styrelsemedlemmar och kansli samt att delta i aktiviteter. Kreativitet uppmuntras. Utefter intresse finns möjligheten att ordna informationsträffar, stå vid bokbord, informera studenter och skolelever, med mera. När egna initiativ tas erbjuds stöd och råd från styrelsens mer rutinerade medlemmar—ett mentorskap som ger traineen utrymme att lära och växa in i en ledarroll.

Att på detta sätt lotsas in i styrelsearbete kan öppna många nya dörrar och positionen som styrelsetrainee kan bli den första av en rad ansvarsposter. Det finns även andra vägar att gå—till ett fortsatt engagemang inom en av våra medlemsorganisationer, engagemang inom andra rörelser eller som nätaktivist. Där finns inga begränsningar.

Under året planerar vi att träffas ca 4 gånger, och varje träff har ett eget tema. Träffarna är planerade efter följande teman: engagemang, strategier, ledarskap, framtiden.

Vi söker dig som…

Vi söker dig som är engagerad i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Du har även ett intresse för föreningsliv och en vilja att utvecklas inom ledarskap. Deltagandet i traineeprogrammet sker på ideell basis.

Vi kan erbjuda dig…

  • fördjupad kunskap om resolution 1325, civilsamhällets roll i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet samt inblick i just Operation 1325:s arbete med dessa frågor
  • en plattform för att utveckla föreningsengagemang och kontaktnät
  • möjlighet till utveckling av ledarskap 

Ansökan…

Ansökan består av ett personligt brev och ett CV. I det personliga brevet vill vi att du presenterar dig själv samt svarar på följande frågor:

  • Varför är du intresserad av att engagera dig i Operation 1325?
  •   Vad ser du att du vill lära dig som deltagare i detta traineeprogram?
  • Vad tror du att du kan tillföra Operation 1325 och vårat arbete? 

Märk mailet med ”Ansökan styrelsetrainee” och skicka den senast den 31:a december till:

annika.schabbauer@operation1325.se. 

 

Se gärna vår annons (överst på sidan, högra hörnet)