Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

De jemenitiska civilsamhällesorganisationerna Basma Foundation och Yanabia Charity Foundation är nya samarbetsorganisationer till Operation 1325. Mohammed bin Abidoon, från Basma och Gamila Ahmen, från Yanabia berättar om arbetet för att stärka jemenitiska kvinnor. 

Tillsammans med vår lokala partnerorganisation All Girls Foundation genomför Basma och Yanabia projektet “Yemeni Women for Peace”. Projektet syftar till att stärka jemenitiska kvinnors möjlighet att påverka beslutsfattare för kvinnors inkludering i en möjlig nationell fredsprocess. 

Mohammed, projektkoordinator på Basma, och Gamila, kommunikatör hos Yanabia, beskriver kvinnornas engagemang och projektet som framgångsrikt. De upplever redan en förändring bland deltagargruppen. Många av kvinnorna arbetar nu aktivt med att bli hörda och sprida vidare sin kunskap.  

– Vi har sett en stor skillnad bland projektets deltagare. Kvinnorna har börjat dela med sig av sina idéer och till och med delta i workshops och prata med andra civilsamhällesorganisationer. Innan projektet var de mest hemma, men nu har de gett sig ut för att sprida vidare sina nyfunna kunskaper, säger Gamila. 

Mohammed berättar att projektet har bidragit till att skapa nya relationer och nätverk med andra organisationer i samhället med liknande mål, vilket har hjälpt kvinnorna att öka sin räckvidd i samhället. 

Kapacitetsstärkande utbildningar 

De kapacitetsstärkande utbildningarna handlar om innebörden av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och hur deltagarna kan påverka för dess implementering.  

– Utbildningarna bidrar till att öka deltagarnas förmåga att bli hörda i kommande fredssamtal i Jemen, då deras kapacitet att föra sin egen talan stärks, säger Mohammed.  

Gamila ser arbetet för kvinnors rättigheter som grundläggande eftersom kvinnor utgör hälften av befolkningen.   

– Projektet innebär att vi ges möjligheter att främja kvinnors rättigheter vilket kan möjliggöra påverkan i Jemens fredsprocess, säger Gamila.  

Hopp trots traditioner som begränsar kvinnor 

Både Gamila och Mohammed berättar om traditioner som begränsar kvinnors deltagande. De säger att de varit tvungna att övertyga individer i lokalsamhället att låta vissa av kvinnorna delta i aktiviteterna. Men de tror att en ökad medvetenhet och förståelse för kvinnors rättigheter kan bidra till förändring.  

Mohammed och Gamila säger att de ser fram emot det fortsätta arbetet i projektet. De hoppas att fler jemenitiska kvinnor kommer lära sig om sina rättigheter och möjligheter att påverka för fred i Jemen. 

För att hålla er uppdaterade om projektets framsteg kan ni följa oss på sociala media genom att klicka HÄR