Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Omran Khasawneh är ny projektledare på kansliet. Han ser fram emot att verka för kvinnors ökade representation i fredsprocesser tillsammans med våra projektdeltagare. 

Omran har tidigare arbetat med civilsamhällsorganisationer som driver frågor om mångfald och global hållbar utveckling i Sverige. Han har även praktiserat vid Sveriges ambassad i Amman inom ramen för sina mellanösternstudier vid Uppsala universitet.  

Omran, hur känns det att börja jobba på Operation 1325? 

– Det känns stort! Operation 1325 verkar för ett gott syfte och det är en ära att få vara med i arbetet framåt. 

Omran sökte sig till Operation 1325 då han menar att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 är det viktigaste internationella dokument som antagits sedan den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. Han menar att resolution 1325 drastiskt skulle förändra politiken för fred och säkerhet om den implementerades fullt ut. 

Vad anser du utmärker FN:s säkerhetsrådsresolution 1325?  

– Det unika med denna resolution är att det är det första dokument som faktiskt gjort att kopplingen mellan jämställdhet, fred, säkerhet och hållbar utveckling har blivit officiellt erkänd. 

Vår nya projektledare är nyfiken på civilsamhällets roll i implementeringen av resolution 1325. Han ser därför fram emot att träffa våra samarbetspartners i regionen för att höra om deras möjligheter, utmaningar och erfarenheter kring resolutionens implementering.  

Charlotte Lind, tillförordnad kanslichef på Operation 1325, berättar varför det är viktigt med mångfald inom organisationen.  

Hur kommer det sig att ni anställt en man för att jobba på er organisation där ni jobbar för kvinnors rättigheter?  

– Det är viktigt att visa att det vi jobbar med inte enbart är en fråga för kvinnor utan en fråga som berör hela samhället, i de länder där vi jobbar. Att vi har en projektledare som är man skickar just den signalen, tänker jag.  

Vad kan Omran tillföra till Operation 1325?  

– Han har både rätt utbildning i och med sin dubbla kandidatexamen i mellanösternstudier och utvecklingsstudier och pratar därtill flytande arabiska. Hans kunskaper kommer hjälpa oss skapa ett närmare samarbete med våra partnerorganisationer och bidra till ökad förståelse för situationen i Mellanöstern. Jag ser fram emot att arbeta med Omran!