Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Filippinerna och Sierra Leone har nyligen antagit nationella handlingsplaner för resolutionerna 1325 och 1820!

Filippinernas nationella handlinsplan har fyra övergripande mål.

Filippinerna och Sierra Leone har nyligen antagit nationella handlingsplaner för resolutionerna 1325 och 1820!

Filippinernas nationella handlinsplan har fyra övergripande mål. Första målet är att försäkra kvinnors skydd och förebygga kränkningar mot kvinnors mänskliga rättigheter i väpnad konflikt och postkonflikt. Handlingsplanens mål handlar också om att stärka kvinnors kapacitet och försäkra kvinnors aktiva deltagande i arbete med fredsbyggande, fredsbevarande, konfliktförebyggande, konfliktlösning och postkonflikt rekonstruktion. Filippinernas handlingsplan avser också att integrera ett genusperspektiv på alla aspekter av konfliktförebyggande, lösning och fredsbyggande och institutionalisera ett övervaknings- och rapporteringssystem för en lyckad implementering av den nationella handlingsplanen.

Sierra Leones nationella handlingsplan (SiLNAP) består av fem pelare.
1. Förebyggande av konflikt, inklusive våld mot kvinnor och könsbaserat våld.
2. Skydd, stärkande av offer och utsatta personer.
3. Åtal och straff för förövare, att säkerställa kvinnors och flickors mänskliga rättigheter under och efter konflikt samt rehabilitering för offer av sexuellt våld.
4. Kvinnors deltagande och representation.
5. Att stödja koordination och genomförande, inklusive resursmobilisering, övervakning, utvärdering och rapportering av hur arbetet med handlingsplanen går.

Du kan läsa båda dessa nationella handlingsplaner för resolution 1325 och 1820 i sin helhet på vår hemsida under material och publikationer.