Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Sveriges Kvinnolobby, som har ett nära samarbete med Operation 1325, har tagit fram en skuggrapport rörande hur Sveriges arbete med Beijingplattformen går 15 år efter att de

Sveriges Kvinnolobby, som har ett nära samarbete med Operation 1325, har tagit fram en skuggrapport rörande hur Sveriges arbete med Beijingplattformen går 15 år efter att den antogs.

Beijing Platform for Action antogs enhälligt vid den fjärde världskvinnokonferensen 1995 av representanter från 189 länder. Vart femte år ska respektive regering presentera en rapport rörande hur de arbetat för att leva upp till de åtaganden som en ratificering av plattformen innebär och hur genomförandet ser ut i landet. 2009 tog Sveriges regering fram sin rapport och i mars 2010 utkom Sveriges Kvinnolobby i samarbete med ett antal andra organisationer med en skuggrapport kring hur Sveriges arbete med Beijingplattformen går. Skuggrapporten är skriven utifrån de tolv artiklar som finns i Beijing Platform for Action från 1995 och belyser kvinnors situation i Sverige utifrån olika områden i samhället. IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), som är en av Operation 1325:s medlemsorganisationer, har bidragit till skuggrapportens sektion E som behandlar kvinnor och väpnad konflikt, där bland annat Sveriges arbete med FN resolution 1325 diskuteras.


Läs hela skuggrapporten här…

pdf Beijing+15 Skuggrapport