Skuggrapport om Beijing + 15

SoME Gavobevis 2023

29 april 2010

Sveriges Kvinnolobby, som har ett nära samarbete med Operation 1325, har tagit fram en skuggrapport rörande hur Sveriges arbete med Beijingplattformen går 15 år efter att den antogs.

Beijing Platform for Action antogs enhälligt vid den fjärde världskvinnokonferensen 1995 av representanter från 189 länder. Vart femte år ska respektive regering presentera en rapport rörande hur de arbetat för att leva upp till de åtaganden som en ratificering av plattformen innebär och hur genomförandet ser ut i landet. 2009 tog Sveriges regering fram sin rapport och i mars 2010 utkom Sveriges Kvinnolobby i samarbete med ett antal andra organisationer med en skuggrapport kring hur Sveriges arbete med Beijingplattformen går. Skuggrapporten är skriven utifrån de tolv artiklar som finns i Beijing Platform for Action från 1995 och belyser kvinnors situation i Sverige utifrån olika områden i samhället. IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), som är en av Operation 1325:s medlemsorganisationer, har bidragit till skuggrapportens sektion E som behandlar kvinnor och väpnad konflikt, där bland annat Sveriges arbete med FN resolution 1325 diskuteras

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...