Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

GQUAL, den globala kampanjen som verkar för en jämn könsfördelning i internationell representation, är åter på agendan.

GQUAL, den globala kampanjen som verkar för en jämn könsfördelning i internationell representation, är åter på agendan. Nästa vecka kommer representanter från kampanjen att vara värdar för ett informativt möte på FN:s kommitté för avskaffande av all sorts diskriminering av kvinnor (CEDAW) 62:a möte i Genève, Schweiz.

Målet med mötet är att skapa en diskussion om tänkbara sätt på vilka CEDAW kan verka som ett ramverk för informationsspridning samt utvecklandet av standarder och metoder som kan främja jämställdhet på internationella domstolar och kontrollorgan.

Mötet, som sponsras av GQUAL-kampanjen, Centrum för rättvisa och internationell rätt (CEJIL), Akademin för mänskliga rättigheter och humanitär rätt vid American University Washington College of Law, International Development Law Organization (IDLO), Föreningen för förhindrande av tortyr (APT) och Världsorganisationen mot tortyr (OMCT) kommer att hållas den 6 november kl 01:45. 

Besök GQUAL’s hemsida och Facebook för mer information och håll ögonen öppna för fler uppdateringar!