Internationell konferens om Media och Kvinnors Rättigheter

SoME Gavobevis 2023

13 november 2015

De16 och 17 november kommer medieexperter med Mellanösternfokus och representanter från kvinnorättsorganisationer i irakiska Kurdistan, Palestina och Libanon att befinna sig på Sandö för en internationell konferens. Tillsammans kommer dessa aktörer utifrån sina expertroller att diskutera medias roll för att främja kvinnors rättigheter i konfliktsituationerAtt nå hållbar fred och säkerhet är omöjligt utan kvinnors deltagande och media utgör en maktfull aktör med förmåga att förändra och lyfta kvinnor i fredsprocesser. Syftet med konferensen är att bidra till en kreativ plattform där media och kvinnorättsorganisationer kan mötas för att interagera och utbyta erfarenheter och perspektiv på fred och säkerhet. 

I år fyller resolution 1325 femton år och trots att freds- och kvinnoorganisationer har haft stor nytta av den, möter de fortfarande mycket motståndKvinnor utgör halva jorden befolkning och har betydelsefulla upplevelser som behöver representeras i konfliktlösning och hållbar fredsbyggning. Men de är en ofta outnyttjad resurs som utesluts från att delta i beslut som rör fred och säkerhet. Tillsammans med partnerorganisationer från Mellanöstern har Operation 1325 därför tagit fram ett Media Toolkit med strategier för hur media kan föra fram kvinnors rättigheter i fredsprocesserDen bygger på gemensamma erfarenheter och lärdomar från flera års arbete med opinionsbildning och mediestrategier för att implementera resolution 1325 i regionen.  

Min dröm att bidra till förändring har lett mig till skapandet av en organisation där unga människor kan samlas och främja fred genom användningen av fredsjournalistik, säger Vanessa Bassil, grundare av den libanesiska organisationen Media Association for Peace. Andra deltagande organisationer är Women Empowerment Organization, Irak, och TAM, Women, Media and Development, Palestina.

Kvinnors säkerhet i väpnade konflikter fortsätter att vara högaktuelltSyftet med medieprojektet är att bidra till ett ömsesidigt gynnsamt samarbete mellan kvinnorättsorganisationer och media i fredsbyggnadsarbetet i Mellanöstern. En viktig startpunkt för att utveckla interaktionen mellan dessa grupper är att föra samman dem i nytänkande formatMedieprojektet är en del av Operation 1325:s uppmärksammande av resolutionens 15års-jubileum och utgör ett bidrag för att realisera agendan. 

För mer uppdateringar, följs oss på Facebook och Twitter via #1325fest   

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...