Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 söker projektledare  

Civilsamhällesorganisationen Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vi är en paraplyorganisation med svenska kvinno- och fredsorganisationer som medlemmar. Operation 1325 arbetar med kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen). Vi arbetar med freds- och säkerhetsaktörer för att utveckla och förbättra metoder för genomförandet av resolution 1325. Vi bidrar till långsiktiga lokala, regionala och internationella nätverk för att stödja folkvalda och civilsamhällets arbete för en inkluderande och hållbar fred och säkerhet. Operation 1325 bedriver påverkansarbete gentemot Sverige, EU, NATO och FN för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt fredsbyggande arbete. 

Operation 1325:s kansli består för tillfället av en tf. kanslichef och en vik. projektledare. Varje termin praktiserar även två studenter på kansliet inom kommunikationsarbete och allmänt organisationsarbete. Vi har nu möjlighet att utvidga vårt team. 

Vi söker en projektledare med fokus på kvinnors deltagande i fredsprocesser i MENA-regionen. Är det dig vi söker?  

Projektet syftar till att skapa ökade förutsättningar för kvinnor att delta i fredsprocesser och konfliktlösningsprocesser på lokal och nationell nivå i Jemen, Irak och Sudan. Aktiviteter innefattar kapacitetsstärkande insatser inom konflikthantering, fredsförhandling, implementering och uppföljning av avtal samt inbördes erfarenhetsöverföring mellan de deltagande kvinnorna. De deltagande kvinnorna kommer därutöver vidareförmedla nyvunnen kunskap i sina lokalsamhällen och genomföra dialogmöten med lokala och nationella beslutsfattare.  

Projektet innefattar även vidareutveckling av Operation 1325:s arbete inom området samt intern kompetensutveckling vilket genomförs i samverkan med kanslichef. Samråd sker med extern konsult och Operation 1325:s styrelse.    

Som projektledare ansvarar du för att genomföra projektet och säkerhetsställa att projektet fortgår enligt målmatris och tidsplan. Du arbetar i nära samarbete med våra partnerorganisationer i respektive land. Projektledaren arbetar också med möjligheter för fortsatt finansiering.  

Arbetsuppgifter  

 • Löpande kontakt med partnerorganisationer 
 • Stötta projektdeltagare i genomförande av enskilda aktiviteter 
 • Arrangera digitala och fysiska konferenser  
 • Genomföra pedagogiska seminarier i både fysiskt och digitalt format 
 • Ansvara för budget, redovisning samt återrapportering av projektet 
 • Ansvara för intern uppföljning och utvärdering  
 • Skriva projektansökningar  

Kvalifikationskrav  

 • Akademisk examen som är relevant för tjänsten eller motsvarande kompetens som kan bedömas som likvärdig 
 • 1–2 år dokumenterad erfarenhet av projektledning och/eller projektarbete  
 • God administrativ förmåga 
 • Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska 

Meriterande  

 • Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och/eller seminarier i både fysiskt och digitalt format 
 • Goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande  
 • Kunskap om eller kapacitet att lära sig att arbeta med digitala kommunikationsverktyg såsom Zoom, Google Teams och Menti 
 • Tidigare erfarenhet av att samarbeta med människor från andra kulturer  
 • God kännedom om Mellanöstern och Nordafrika  
 • Dokumenterat engagemang inom kvinnors rättigheter och fredsarbete  
 • Erfarenhet av arbete inom ideell organisation eller folkrörelse  

Vi söker dig som har förmåga att driva dina egna arbetsprocesser framåt och är van att ta egna initiativ. Du kan planera ditt eget arbete på kort och lång sikt. Du kan anlägga ett helhetsperspektiv på ditt arbete och har förmåga att göra strategiska val. Du är en problemlösare som kan vara flexibel och inkännande gentemot andra kulturer och människor. Du är noggrann och strukturerad.  

Anställningsvillkor  

Utrikes resor (Jordanien) och begränsat arbete under kvällar och helger kan förekomma i tjänsten. Tjänsten avser en tidsbegränsad projektanställning på 80 %. Tjänsten är en visstidsanställning till den 31 december 2022, med möjlighet till förlängning.  Tillträde snarast möjligast. Eftersom tjänsten tillsätts under förutsättning att sökt projekt godkänns är tillträde och tjänstens omfattning beroende av de medel som beviljas. Individuell lönesättning tillämpas.  

Planerat datum för tillträde: 1 maj 2022 

Ansökan  

Mejla din ansökan till info@operation1325.se bestående av personligt brev, CV, två referenser samt löneanspråk. 

Sista ansökningsdag: 3 april 2022

Vidare frågor besvaras av kanslichef Charlotte Lind via charlotte.lind@operation1325.se ovan eller per telefon 0730 – 91 88 50.  

Besök www.operation1325.se för mer information om Operation 1325:s verksamhet.