Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den här ordförandemånaden kommer Sverige att medverka till att en resolution om barn i väpnade konflikter antas av säkerhetsrådet.

Den här ordförandemånaden kommer Sverige att medverka till att en resolution om barn i väpnade konflikter antas av säkerhetsrådet. Vi vet hur viktigt det är att unga människor deltar för hållbar fred och att vi efterlever UNSCR 2250. Därför är vi  glada att ta emot höstens praktikanter, Daniel och Lovisa. De kommer att vara några av alla de unga vi vill lyssna på och samarbeta med för kvinnor, fred och säkerhet.