Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Sedan 2010 har Margot Wallström arbetat för FN som särskild representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt, en position som utgår ifrån resolution 1888.

Sedan 2010 har Margot Wallström arbetat för FN som särskild representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt, en position som utgår ifrån resolution 1888. Hennes mandat är nu slut och hon kommer att tillträdas av Zeinab Hawa Bangura. Bangura har i flera år varit Sierra Leones hälsominister och har över 20 års praktiska erfarenheter av konfliktlösning, styrning och försoning i Afrika.

Rötter i aktivism

FN:s motivation för att erbjuda Bangura posten som särskild representant är kantad av hennes stora erfarenheter kring aktivism inom civila samhället och demokratirörelser. Hon har bland annat startat organisationen Campaign for Good Governance som syftar till att stärka de demokratiska åtagandena i landet. Hon har också genom sin aktivism varit en stor del i Liberias fredsprocess, där hon genom FN organet UNMIL har varit ansvarig för organets samverkan med civilsamhället.

Engagemang för kvinnors rättigheter

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon uttrycker i sin motivering att Bangura har varit en avgörande komponent i att utveckla nationella handlingsplaner inom hälsosektorn och har även varit en drivande kraft för att stoppa kvinnlig könsstympning i Västafrika. Bangura har ett starkt engagemang i kvinnors rättigheter utöver könsstympning, och hon var den första kvinnan att 1996 kandidera för posten som president i Sierra Leone.

utmaningar för Bangura

Under Margot Wallströms tid som särskild representant antogs resolution 1960 om att motverka straffriheten för förövare av sexuellt våld i konflikt. Hur Banguras tvåårsperiod som representant kommer att uttrycka sig är oklart, men att det finns mycket att göra inom området är klart. I exempelvis DR Congo beräknas det att 1500 kvinnor våldtas varje dag, och från flera konflikter runtom i världen rapporteras det att sexuellt våld används som ett vapen i konflikt. FN:s särskilda representant för sexuellt våld i konflikt är därmed en viktig post, och hur Banguras arbete utförs de kommande två åren kan ha stor inverkan på kvinnors säkerhet i konflikt i framtiden.

Julle Bergenholtz