Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

WPS-kollen är ett forum för bevakning av vad som händer inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan, med fokus på Operation 1325:s arbetsområden. Texterna lyfter relevanta rapporter, aktuella politiska beslut och viktiga konferenser.  


Security Council Reports analys av ‘den gyllene tråden’

Under hösten 2021 initierade tre länder, Irland, Kenya och Mexiko en trio av ordförandeskap för kvinnor, fred och säkerhet, där de lovade att kvinnor, fred och säkerhet skulle vara en topprioritet under deras respektive ordförandeskap.


SHECURITY visar statistik om kvinnors inkludering

The #SHEcurity index för 2022 har släppts tillsammans med tillhörande rapport. Indexet innehåller statistik från 105 länder.


Kvinnor ska inkluderas i arbetet för fred i Jemen

NGO Working Group on Women, Peace and Security har publicerat sin månatliga rapport där de bland annat nämner situationen i Jemen.  


FN:s säkerhetsråds årliga debatt om kvinnor, fred och säkerhet

Den 20 oktober höll FN:s säkerhetsråd den årliga öppna debatten om kvinnor, fred och säkerhet i New York.


FN:s säkerhetsråd om kvinnors inkludering i Jemen 

Vid samtalet i FN:s säkerhetsråd om Jemen i maj månad lyfte många medlemsländer behovet av kvinnors deltagande i politiska och beslutsfattande processer.  


Uppdaterad handlingsplan för den svenska feministiska utrikespolitiken 

Sveriges feministiska utrikespolitik är inne på sitt åttonde år. Regeringen har nyligen uppdaterat handlingsplanen gällande de inriktningar och åtgärder som berör årets arbete.  


All Girls Foundations uttalande om vapenstilleståndet i Jemen  

Den 2 april trädde en två månaders vapenvila i kraft i Jemen. Vapenvilan är resultatet av en överenskommelse mellan Houthierna i norr och den internationellt erkända regeringen i söder. Vår jemenitiska partnerorganisation All Girls Foundation har inkommit med ett uttalande kring vapenstilleståndet.  


Ny rapport om Jemens rättssystem i skuggan av konflikten

Den pågående konflikten i Jemen har haft stor påverkan på landets rättssystem, visar en ny rapport från International Legal Assistance Consortium (ILAC). Genom intervjuer med personer verksamma inom Jemens rättssystem och en djupgående analys av rättssystemet belyser rapporten bland annat hur kvinnor och andra marginaliserade grupper utsätts för våld och utanförskap.