Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

En viktig indikator på framsteg när det gäller jämställdhet och uppfyllandet av kvinnors mänskliga rättigheter är hur kvinnor och män representeras i media.

En viktig indikator på framsteg när det gäller jämställdhet och uppfyllandet av kvinnors mänskliga rättigheter är hur kvinnor och män representeras i media. Med sitt fokus på kvinnors synlighet och röst i världens nyhetsmedier under de senaste 20 åren, har Global Media Monitoring Project (GMMP) med en unik mängd data kartlagt vilka framsteg som gjorts och vad som återstår att göra. Två decennier sedan Pekingplattformen identifierade media som ett av 12 särskilt angelägna områden att vidta prioriterade åtgärder inom i syfte att främja jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter – hur ser det ut?

Sedan 1995 har Global Media Monitoring Project (GMMP) med fem års mellanrum mätt förändringstakten i kvinnors mediala representation och deltagande. Resultaten som presenteras i årets GMMP betänkande är oroande. Mellan 1995-2005 fanns en långsam men stadig ökning av kvinnors synlighet i nyheterna; en tradition som mellan 2005-2015 stagnerade. Endast en fjärdedel av tiden är kvinnor det huvudsakliga subjektet i TV, radio och nyhetsbevakning. Kvinnor förekommer som experter endast i 19 procent av nyhetshistorierna. Det är visserligen fler kvinnliga repporter än 1995, men fortfarande bara cirka 37 procent. Det finns några viktiga regionala variationer inom datan, och den globala situationen inte är helt negativ. Men totalt sett målar de många detaljerade resultaten från GMMP 2015 upp en bild där den ojämlika könsmaktsordningen förankras och valideras, där könsstereotyper replikeras och förstärks av världens nyhetsmedier.

Även om GMMP inte själv kan svara på varför detta är fallet, utgör rapporten ett ovärderligt bidrag som ger ett starkt evidensbaserat svar till det vanliga men ogrundade påstående att jämställdheten har tagits ombord av media och att ”saker och ting har förändrats”. Media är en mäktig kraft som formar hur vi ser på världen, vad vi tycker, och ofta hur vi agerar. De bör därför vara ett exempel på jämställdhet, som skildrar kvinnor i olika jobb och situationer, som företräder kvinnor inom alla områden av täckning. Ändå gör medierna fortfarande till stor del det motsatta. Som GMMP 2015 klargör, är behovet av åtgärder i förhållande till medierna inte mindre angeläget nu än det var två årtionden sedan. Kvinnor och flickor är hälften av jordens befolkning. Att ge samma tid och vikt på deras berättelser är en viktig del i att skapa en bättre och friare värld för oss alla.

”Who makes the news”
”The 2015 GMMP”