Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Det sexuella våldet mot kvinnor i den colombianska väpnade konflikten utgör gamla vanor, sker systematiskt och pågår under total straffrihet.

Det sexuella våldet mot kvinnor i den colombianska väpnade konflikten utgör gamla vanor, sker systematiskt och pågår under total straffrihet. Det var några av de slutsatser som Margot Wallström fick ta del av under ett offentligt samtal med colombianska kvinnorättsaktivister tidigare i veckan.

Margot Wallström, FN:s särskilt utsände för att rapportera om sexuellt våld i konflikter rubricerade fenomenet som “historiens största tystnad”. Hon lyssande på två colombianskor som vittnade om vad många uppfattade som en hisnande situation för våldtagna kvinnor i landet. Besökarna var Claudia Mejía Duque från Sisma Mujer som arbetar med rättsprocesser och för att påverka lagstiftningen runt våldtäkter mot kvinnor i den väpnade konflikten, samt Adriana Porras Murillo från organisationen Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. Genom sitt arbete som sjuksköterska i byn Libertad, i Sucre i nordvästra Colombia har hon kommit i kontakt med kvinnornas öden i skuggan av den väpnade konflikten. Adriana Porras berättade om sitt arbete där hon stöttar våldtagna kvinnor i en rättsprocess mot paramilitärer.

Tysta med hot

Hon berättade om hur kvinnorna hade blivit tillfångatagna, inlåsta och vid upprepade tillfällen våldtagna av paramilitärer. Den största utmaningen är få kvinnorna tillräckligt modiga att anmäla och ställa upp i en rättsprocess mot sina förövare, sa hon. I pausen berättade Adriana Porras att kvinnorna får mod att vittna för att organisationen på flera sätt visar att den kommer att stötta kvinnorna vad som än händer. Hon och hennes barn utsätts för hot för att skrämma henne till tystnad, berättade Adriana Porras.

Margot Wallström hade flera reaktioner efter presentationerna från kvinnogrupperna.

– Vad vi har hört här visar att sexuellt våld mot kvinnor i krig inte är ett afrikanskt problem. Det existerar i alla världsdelar.

Colombias vice president, Angelino Garzón, har träffat Margot Wallström i New York och gjort klart att hon och hennes team är välkomna i landet. Något Margot Wallström vill fördjupa sig i är militärens kommandosystem, det grupptryck som existerar för att möjliggöra våldtäkterna samt hur utbildningen kan förbättras för att få soldater att följa en uppförandekod som är emot våldtäkt. Kvinnorna från Colombia sa bland annat att våldtäkter historiskt ansetts som ett mindre brott i deras land.

Speciell rådgivare till riksåklagaren

Det mest konkreta rådet som Margot Wallström fick av kvinnorna var att ge riksåklagaren en speciell rådgivare för frågor som rör sexuellt våld i väpnad konflikt.

Wallström tog även upp och sökte reaktioner på ett förslag om en ny sorts juridisk process – att våldtagna kvinnor i väpnade konflikter ska kunna ingå i en grupptalan. Ett konkret svar från colombianskorna uteblev dock.

Wallström lägger mer vikt vid makt åt kvinnor

Operation 1325 noterade att Wallström lagt till sina fem arbetsområden, att se till att kvinnor får mer makt i fredsprocesser. På en fråga från vår organisation som rör vikten av kvinnors inflytande sa Margot Wallström att hon kommer att kräva att kvinnor deltar i de diskussioner hon för på hög politisk nivå i Colombia. Hon sa även att hon ska trycka på att kvinnors erfarenheter måste tas i beaktande i det fortsatta arbetet med sexeullt våld mot kvinnor i landet.

Någon gång i höst, datum än oklart, planerar Margot Wallström att genomföra sitt besök i Colombia. Hennes mandat tar slut i mars 2012.

Seminariet arrangerades av Colombiagruppen som består av tolv organisationer vilka jobbar för mänskliga rättigheter, bland andra Svenska Kyrkan, MR-fonden, fackförbundet ST och Diakonia.

Helena Sundman

(Faktaruta) Nio kvinnor i månaden våldtogs i konflikten

  • Mellan januari och december 2009 registrerades 114 fall av sexuellt våld mot kvinnor från väpnade grupper som deltog i våldsamheterna. Det är minst nio kvinnor i månaden som blev offer för sexuellt våld i den väpnade konflikten.
  • I de fall där förövarna är kända har 83 procent av fallen utförts av den colombianska armén, 7 procent av paramilitära grupper och 9 procent av guerillan.
  • Av dem som har fått fly undan stridigheterna har 40 procent av kvinnorna själva eller någon ur deras familj blivit offer för sexuellt våld, som en direkt orsak av att ha behövt fly.
  • Bara två procent har lett till fällande dom av de fall som gått till domstol.
  • 82 procent av de som blev intervjuade i en studie om sexuellt våld i konflikter (gjord av bland annat Oxfam) lät bli att anmäla.

Källa: De senaste årens rapporter presenterade av Sisma Mujer