Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under seminarierna vid Uppsala och Umeå universitet i måndags kom totalt cirka 140 personer, studenter och allmänhet, för att lära sig mer om kvinnor som aktörer för hållbar fred.

Under seminarierna vid Uppsala och Umeå universitet i måndags kom totalt cirka 140 personer, studenter och allmänhet, för att lära sig mer om kvinnor som aktörer för hållbar fred. De internationella gästerna kom hit från Södra Sudan och Sudan. Deltog gjorde även en forskare, en genusrådgivare för militär, samt en politiker och aktivist från Sverige.

Som en del av rapporteringen från seminarierna Aktörer för hållbar fred kommer vi att lägga ut enkäter med medlemmar ur publiken. En av frågorna vi ställde var vad deltagare tog med sig från seminariet.

[img_assist|nid=907|title=Tyler Parent|desc=|link=none|align=left|width=200|height=127]Tyler Parent, student, statsvetenskap, 19, Uppsala universitet
– Jag var imponerad av kvinnornas personliga attityder och deras beslutsamhet att arbeta med hur kvinnor blir delaktiga. Speciellt intressant är det nu när Södra Sudan skapas som en ny nation.

[img_assist|nid=908|title=Ingrid Broman|desc=|link=none|align=left|width=200|height=134]Ingrid Broman, student, statsvetenskap, 23, Uppsala universitet
– Jag har läst och vet en del om resolution 1325. Det här gav bland annat praktiska exempel på hur svenska myndigheter arbetar i fält och deras erfarenheter. Det var också nyttigt att höra hur svårt det var att engagera kvinnor att registrera sig för att delta i folkomröstningen inför ett delat Sudan. Det belyste hur viktigt det är att kvinnor är med i regeringen. Det är frågor vi arbetar med i Sverige. Jag förstår att det är svårt att få genomslag för det arbetet på den nivå som kvinnor utan högre utbildning befinner sig i i Sudan.

[img_assist|nid=909|title=Ingrid Sjöberg|desc=|link=none|align=left|width=200|height=134]Inger Sjöberg, läkare, 69, Uppsala
– Kvinnorna från Sudan var de mest imponerande, de verkar vara starka kvinnor. Det har hänt mycket i deras länder. Kvinnorna där är i majoritet och tar nu sin rätt in i ett demokratiskt samhälle. När fler kvinnor kommer till makten gör det skillnad.

[img_assist|nid=910|title=Maisa Young|desc=|link=none|align=left|width=182|height=145]Maisa Young, 23 år, student, freds- och konfliktsvetenskap, Umeå universitet
– Man har kommit väldigt långt med resolutionen och att den faktiskt är användbar i praktiken, både som ett politiskt verktyg och som en skyddsmekanism. Men framförallt har jag insett hur pass utsatta kvinnor som kämpar för fred och jämställdhet är i många delar av världen.

[img_assist|nid=911|title=Henrik Hellström|desc=|link=none|align=left|width=200|height=120]Henrik Hellström, 26 år, magisterstudent, statsvetenskap, Umeå universitet
– Det finns många organisationer och människor som jobbar för att förverkliga resolutionen från gräsrot till ministernivån i olika länder. Det är ett tufft klimat för kvinnor och jämställdhetsfrågor i världen. Jag chockades framförallt av Kamilia och Ritas berättelser om villkoren för kvinnor och kvinnoorganisationer i Sudan och Södra Sudan.

Oriana Ramirez,
Helena Sundman