VI SÖKER TVÅ PRAKTIKANTER TILL HÖSTEN 2024

SoME Gavobevis 2023

6 maj 2024

Plats: Stockholm  

Praktikperiod: HT 2024  

Praktikperioden omfattar 20 veckor på heltid och är obetald.  

Kort om praktikplatsen:  

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vi är en paraplyorganisation med svenska kvinno- och fredsorganisationer som medlemmar. Operation 1325 arbetar med ömsesidig kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika. Vi arbetar med freds- och säkerhetsaktörer för att utveckla och förbättra metoder för genomförandet av resolution 1325. Vi bidrar till långsiktiga lokala, regionala och internationella nätverk för att stödja folkvalda och civilsamhällets arbete för en inkluderande och hållbar fred och säkerhet. Operation 1325 bedriver påverkansarbete gentemot Sverige, EU och FN för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt fredsbyggande arbete.  

Operation 1325:s kansli är för tillfället obemannat och höstterminens praktikanter kommer handledas av vår ordförande och vice ordförande. 

Varje termin praktiserar två studenter på kansliet där en fokuserar mer på kommunikationsarbete medan den andra arbetar med allmänt organisationsarbete. Som praktikant hos oss får du en unik inblick i hur Operation 1325 verkar för kvinnor, fred och säkerhetsagendan, samt god praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta på en civilsamhällsorganisation. Att göra praktik hos oss är både utvecklande och roligt!  

Praktik inom Organisationsutveckling

Huvudsakliga praktikuppgifter
 • Utföra analys och sammanställning av material inför ansökningar och rapportering av projektbidrag;   
 • Hjälpa till med granskning och analys inom politikområdet;   
 • Assistera i styrelsearbete och kontakt med medlemsorganisationer;   
 • Bidra i genomförandet av projekt vid behov;   
 • Ta fram underlag och förbereda möten; 
 • Bidra till arbetet med utbildningar, seminarier, konferenser och andra evenemang;   
 • Omvärldsbevakning kring frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet;   
 • Representera organisationen i utåtriktade aktiviteter; 
 • Hjälpa till med informationsarbete utåt via vår hemsida och i sociala medier;   
 • Bidra till det allmänna organisationsarbetet. 
Vi söker dig som har:  
 • En kandidat- eller masterutbildning som är relevant inom vårt verksamhetsområde t.ex. freds- och konfliktstudier, internationella relationer, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, utvecklingsstudier eller liknande   
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska   
 • God organisatorisk förmåga samt är lyhörd, initiativrik och självgående. Arbetet kräver att du kan ta ansvar och vill ta dig an utmaningar   
Meriterande är:   
 • Tidigare engagemang i ideella föreningar  
 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor   
 • Kunskaper i arabiska    
 • Erfarenhet av internationella miljöer via uppväxt, studier eller arbete    

Praktik inom Kommunikation

Huvudsakliga praktikuppgifter:  
 • Assistera organisationen i kommunikationsarbete;  
 • Göra researcharbete i samband med produktion av kommunikationsmaterial;  
 • Skriva artiklar, nyhetsbrev och kanslirapport;  
 • Skapa innehåll och hantera vår hemsida och sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn och X); 
 • Samla in och tolka statistik från våra externa kanaler; 
 • Bidra till arbetet med utbildningar, seminarier, konferenser och andra evenemang;  
 • Arbeta gentemot organisationens målgrupper; 
 • Representera organisationen i utåtriktade aktiviteter;  
 • Omvärldsbevakning kring frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet; 
 • Bidra till det allmänna organisationsarbetet. 
Vi söker dig som har:   
 • Eftergymnasial utbildning/praktisk erfarenhet inom journalistik, informationsvetenskap, kommunikation eller liknande   
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska   
 • God organisatorisk förmåga samt är lyhörd, initiativrik och självgående. Arbetet kräver att du kan ta ansvar och vill ta dig an utmaningar   
Meriterande är:   
 • Erfarenhet av webbdesign och/eller grafisk design. Vi arbetar i WordPress och med Canva. 
 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor   
 • Tidigare engagemang i ideella föreningar  
 • Kunskaper i arabiska    
 • Erfarenhet av internationella miljöer via uppväxt, studier eller arbete   

Vi på Operation 1325 vet att mångfald i kunskap, erfarenhet och bakgrund bidrar till en bättre och mer utvecklande arbetsplats. Vi strävar ständigt efter att öka mångfalden inom organisationen och tar därmed gärna emot personer som bidrar till detta. Är du intresserad, tveka inte att ansöka!   

Ansökans innehåll:  

Personligt brev (max 1 sida) och CV (max 2 sidor).  

Ansökan skickas till:  

Info@operation1325.se Märk ämnesraden med ”Praktik – organisationsutveckling” eller ”Praktik-kommunikation”

Sista datum för ansökan:  

Den 12 maj 2024   

Eventuella frågor skickas till info@operation1325.se  

Du kanske också gillar...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...

Operation 1325 på OSCE-konferens i Wien 

Operation 1325 på OSCE-konferens i Wien 

Som medlem i Svenska OSSE-nätverket (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) representerade Operation 1325 organisationen under en två-dagars konferens i Wien. Supplementary Human dimension Meeting arrangerades av OSCE Office for Democratic Institutions...

Konsekvenserna av pausat bistånd

Konsekvenserna av pausat bistånd

Vi välkomnar att regeringen via SIDA nu har hävt frysningen av utvecklingsbistånd till Palestina. Den nästa halvårslånga frysningen har medfört konsekvenser för våra lokala partners viktiga arbete för fred och demokrati och vi ser alla fram emot att kunna ta upp detta...

Till regeringen – höj inte insamlingskravet

Till regeringen – höj inte insamlingskravet

Regeringen har flaggat för att kravet om medfinansiering för civilsamhällets biståndsprojekt tredubblas till 2025. Kravet skulle drabba små, ideella organisationer mycket hårt och riskerar att slå ut ett helt segment av aktörer inom svenskt utvecklingssamarbete,...