Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

24/03/2016

I samband med årets internationella kvinnodag hade Operation 1325 bjudit in Monica Zalaquett från Nicaragua till Sverige. Hon driver CEPREVCentret för att förebygga våld, med stöd av bland annat svenska Diakonia. Centret har funnits sedan mer än 20 år och framgångsrikt arbetat med både familjevåld och våldsamma gäng, pandillas, i fattiga barrios och fängelser inte bara i Managua utan även i andra centralamerikanska länder. Modellen bygger på att ge stöd åt unga män att anamma en annan mansroll som inte bygger på våld utan tillåta män att leva ett icke auktoritärt, känslomässigt fullt liv.  De resultat som centret har uppnått är framförallt att minska t.ex. mord frekvens, antalet våldsinslag i områden där de har varit aktiva, och att sänka brottsnivån och upplösa en del utav våldet som finns bland gängen i de stora städerna i Centralamerika. I fängelset där de varit verksamma har man också kunnat förbättra situationen vad gäller mänskliga rättigheter, mindre konflikter inom fängelserna, i skolorna, och en förbättrad skolmiljö. Det kanske allra viktigaste är förändringen inom familjerna – en förändring i attityden och uppförande. En förbättring i deras psykosociala arbete där de har workshops och använder sig av deras metodologi, som syftar till att jobba med självkänsla och självuppfattningen, men också där man lär sig lösa konflikter och förstå orsaker till det djupaste våldet. 

Besöket lades upp tillsammans med DiakoniaGöteborgs FN-föreningFöreningen för utvecklingsfrågor (FUF) med stöd av Forum Syd med seminarier i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Publiken blev blandad med ett starkt inslag av studenter med intresse för utvecklingsfrågor, icke-våld och feminism och gensvaret blev oerhört positivt. Samtal med nyckelpersoner på UD, andra organisationer och några intervjuer var också en del av det intensiva programmet.

För oss feminister som verkar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser och för en ökad representation i internationella och nationella sammanhang blev det en nyttig påminnelse, om att det inte går att förändra villkoren för kvinnor om vi inte samtidigt ser på mansrollen och förändra maskuliniteten från en väldigt våldsam mansroll. Män som själva vill ersätta en destruktiv våldsam mansroll med en positiv mansroll.  Visst skiljer sig villkoren åt mellan unga i Centralamerika och Sverige, men i grunden finns samma problematik. Även i vårt samhälle finns ett utbrett våld bland unga män, mot kvinnor, och alltför många män växer upp med en negativ självbild där våldet används som maktmedel. För att en förändring ska inträffa vad gäller mäns våld och förtryck mot kvinnor måste vi uppmärksamma kvinnors och flickors situationer, de strukturer och den machokultur vi dagligen tvingas bekämpa. Man måste gå samman för att stoppa våldet och inte minst använda sig av våldsförebyggande metoder. Det krävs även att fler politiker måste bli synliga i utsatta områden.

Från Operation 1325 var vi många inblandade som träffade Monica och blev inspirerade av hennes arbete och erfarenhet av hur våld faktiskt kan förebyggas och minskas. Men besöket och organisationen omkring det gav oss också en positiv erfarenhet av samarbete med andra!

Seminarium om vålsamma maskuliniteter och våldsförebyggande arbete i Nicaragua

Eva Zetterberg, ordförande för Operation 1325
& Nileem Razaq, praktikant