Vi måste förändra mansrollen

SoME Gavobevis 2023

24 mars 2016

24/03/2016

I samband med årets internationella kvinnodag hade Operation 1325 bjudit in Monica Zalaquett från Nicaragua till Sverige. Hon driver CEPREVCentret för att förebygga våld, med stöd av bland annat svenska Diakonia. Centret har funnits sedan mer än 20 år och framgångsrikt arbetat med både familjevåld och våldsamma gäng, pandillas, i fattiga barrios och fängelser inte bara i Managua utan även i andra centralamerikanska länder. Modellen bygger på att ge stöd åt unga män att anamma en annan mansroll som inte bygger på våld utan tillåta män att leva ett icke auktoritärt, känslomässigt fullt liv.  De resultat som centret har uppnått är framförallt att minska t.ex. mord frekvens, antalet våldsinslag i områden där de har varit aktiva, och att sänka brottsnivån och upplösa en del utav våldet som finns bland gängen i de stora städerna i Centralamerika. I fängelset där de varit verksamma har man också kunnat förbättra situationen vad gäller mänskliga rättigheter, mindre konflikter inom fängelserna, i skolorna, och en förbättrad skolmiljö. Det kanske allra viktigaste är förändringen inom familjerna – en förändring i attityden och uppförande. En förbättring i deras psykosociala arbete där de har workshops och använder sig av deras metodologi, som syftar till att jobba med självkänsla och självuppfattningen, men också där man lär sig lösa konflikter och förstå orsaker till det djupaste våldet. 

Besöket lades upp tillsammans med DiakoniaGöteborgs FN-föreningFöreningen för utvecklingsfrågor (FUF) med stöd av Forum Syd med seminarier i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Publiken blev blandad med ett starkt inslag av studenter med intresse för utvecklingsfrågor, icke-våld och feminism och gensvaret blev oerhört positivt. Samtal med nyckelpersoner på UD, andra organisationer och några intervjuer var också en del av det intensiva programmet.

För oss feminister som verkar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser och för en ökad representation i internationella och nationella sammanhang blev det en nyttig påminnelse, om att det inte går att förändra villkoren för kvinnor om vi inte samtidigt ser på mansrollen och förändra maskuliniteten från en väldigt våldsam mansroll. Män som själva vill ersätta en destruktiv våldsam mansroll med en positiv mansroll.  Visst skiljer sig villkoren åt mellan unga i Centralamerika och Sverige, men i grunden finns samma problematik. Även i vårt samhälle finns ett utbrett våld bland unga män, mot kvinnor, och alltför många män växer upp med en negativ självbild där våldet används som maktmedel. För att en förändring ska inträffa vad gäller mäns våld och förtryck mot kvinnor måste vi uppmärksamma kvinnors och flickors situationer, de strukturer och den machokultur vi dagligen tvingas bekämpa. Man måste gå samman för att stoppa våldet och inte minst använda sig av våldsförebyggande metoder. Det krävs även att fler politiker måste bli synliga i utsatta områden.

Från Operation 1325 var vi många inblandade som träffade Monica och blev inspirerade av hennes arbete och erfarenhet av hur våld faktiskt kan förebyggas och minskas. Men besöket och organisationen omkring det gav oss också en positiv erfarenhet av samarbete med andra!

Eva Zetterberg, ordförande för Operation 1325
& Nileem Razaq, praktikant

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...