Veckans tema: Uppbyggnadsprocesser och fredsbygge

SoME Gavobevis 2023

23 april 2012

Innan resolution 1325 kom till år 2000 var kvinnors deltagande i fredsbyggande åtgärder allt annat än självklar. Höginkomstländers rekommendationer och diktatorers järnhänder har i många fall gjort att uppbyggnad av samhällen efter konflikter har varit förödande, och inneburit fortsatt tuffa situationer för civila samhället och kvinnor specifikt. För att ett samhälle ska kunna utvecklas efter krig går det inte att utesluta kvinnor från freds- och uppbyggnadsprocessen.

Uppbyggnadsprocesser och fredsbygge

Temat för denna vecka är uppbyggnadsprocesser och fredsbygge. Resolution 1325 ger ett tydligt direktiv i sin åttonde paragraf att alla berörda i en fredsprocess ska anta ett jämställdhetsperspektiv som berör kvinnors och flickors särskilda behov vid repatriering och återflyttning för rehabilitering, återanpassning och återuppbyggande efter konflikt. Kvinnors har en unik förmåga att vara en drivande kraft i återuppbyggnad och i exempelvis Sudan ses kvinnor som bättre lämpade att hantera postkonfliktsituationer än män. Läs mer om det här.

Kvinnors deltagande i fredsbyggande insatser är ännu en av resolution 1325:s grundpelare. Den lyfter att kvinnor måste inkluderas för att ett hållbart samhälle i fred ska kunna åstadkommas. Ett exempel på när detta har varit uppenbart är Liberia, där kvinnor spelade en avgörande roll i att bygga fredliga band mellan de olika sidorna i landets konflikt under 2000-talet.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen.

Jämställdhetsperspektiv på fredsbygge

Den 14-16 maj kommer Operation 1325 att anordna utbildningen ”Jämställdhetsperspektiv på fredsbygge” på Sida Partnership Forum som kommer att handla om resolution 1325 som ett verktyg och metod för en jämställd och hållbar fred. Under utbildningen kommer bland annat erfarenheter att delas av att använda resolution 1325 i fält och reflektion kring vad maktförhållanden och könsroler innebär i väpnade konflikter. Sista anmälningsdag för att delta i utbildningen är den 30 april.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...