Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I många länder runtom i världen har inre konflikter och stridigheter inneburit stora säkerhetsbrister och ignorerande av kvinnors rättigheter.

I många länder runtom i världen har inre konflikter och stridigheter inneburit stora säkerhetsbrister och ignorerande av kvinnors rättigheter. Ett av de länder som tydligast representerar denna bild är Somalia, som efter den senaste regeringens fall år 1991 har haft stora problem med demokrati och politiska institutioner. År 2012 är landet fortfarande utan en fungerande regering, och kvinnors möjlighet att höja sina röster i politiska sammanhang förhindras ofta av traditionella maktstrukturer.

Kvinnors rättigheter i Somalia

Temat för denna vecka är kvinnors rättigheter och resolution 1325 i Somalia. Under en längre tid har kvinnor och kvinnoorganisationer i olika former kämpat för att kvinnor ska få en tydligare roll i samhället, och få större makt i beslut rörande politik, fred och säkerhet. Men de tuffa konfliktförhållandena  kombinerat med sharialagar begränsar kvinnors möjlighet att delta, och landet är idag långt efter när det gäller jämställdhet och att införliva resolution 1325.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Monitoring resolution 1325

I veckan kommer Operation 1325 att lämna in en rapport om hur Sverige efterlever sina åtaganden relaterade till resolution 1325. Den så kallade monitoring rapporten görs i liknande upplagor runtom i världen, bland annat i Sydsudan och Sudan, där Operation 1325 och Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) nyligen höll i en kapacitetsbyggande workshop. Läs mer om projektet här.

Julle Bergenholtz