Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvinnors säkerhet är en av essenserna i resolution 1325, och en viktig del i att skapa ett tryggt samhälle där en hållbar fred kan gro.

Kvinnors säkerhet är en av essenserna i resolution 1325, och en viktig del i att skapa ett tryggt samhälle där en hållbar fred kan gro. Säkerhetssektorreform (SSR) syftar till att stärka säkerhetsinstitutioners effektivitet och främja demokrati, öppenhet och ansvarsutkrävande och är en viktig del i att institutionalisera kvinnors säkerhet i konflikt- och postkonfliktområden.

Säkerhetssektorreform

Temat för denna vecka är säkerhetssektorreform (SSR) och dess koppling till resolution 1325. Resolutionen lyfter fram kvinnor som viktiga aktörer för hållbar fred och säkerhet. En nations säkerhet kräver att både kvinnors och mäns kompetens används för att skapa, definiera och upprätthålla denna säkerhet. Operation 1325 har de senaste åren arbetat aktivt med ämnet säkerhetssektorreform och släppt ett antal rapporter om ämnet. Mer information om det hittar du här.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas vi på Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Du följer bevakningen enklast genom att följa oss på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, vilket ni kan hitta här.

Säkerhet på marken

I förra veckan släppte Operation 1325 handboken ”Säkerhet på marken” som syftar till att ge internationell missionspersonal enkla tips och råd i hur de kan använda ett genusperspektiv på arbete inom säkerhetssektorn. Rapporten kommer att göras tillgänglig på Operation 1325:s hemsida under veckan.