Veckans tema: Resolution 1820, 1888, 1889 och 1960

SoME Gavobevis 2023

25 juni 2012

Efter att resolution 1325 antogs år 2000 startades ett gediget arbete för att budskapet om de rättigheter resolutionen garanterar skulle spridas så långt som möjligt. Men det lades även ner mycket energi på att komplettera resolutionen med viktiga detaljer som den inte berör. Sedan 2000 har därför fyra uppföljande resolutioner antagits i FN, som på flera sätt ytterligare strävar att verka för kvinnors lika rättigheter och deltagande.

Uppföljarresolutionerna

Temat för denna vecka resolutionerna 1820, 1888, 1889 och 1960, som har sitt grundursprung i resolution 1325. Även om resolution 1325 var en historisk vinst efter många års hård lobbying av kvinno- och civilsamhällesorganisationer hade inte mycket i själva verket hänt. Sedan 2008 har därför flera nya resolutioner med koppling till 1325 antagits, som bland annat tar upp sexuellt våld i konflikt,  mer detaljerad rapportering om 1325:s effekter och att bestraffa individer och att motverka straffrihet för de som bryter mot resolutionernas anda.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen.

Workshop i Sydsudan

I veckan åker Operation 1325:s projektledare Emmicki Roos till Sydsudan för att tillsammans med Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) hålla en tredagars workshop om resolution 1325 för kvinnoorganisationer i regionen. Workshopen går ut på att följa upp hur resolutionen uppfyllnad ser ut i landet och därefter skriva en rapport som kommer att lämnas in tillsammans med en liknande över hur Sveriges realisering av 1325 går.

Julle Bergenholtz

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...