Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Temat för denna vecka är kvinnors rättigheter och resolution 1325 i Afrikas horn-regionen. Kvinnors situation i regionens länder varierar kraftigt.

Temat för denna vecka är kvinnors rättigheter och resolution 1325 i Afrikas horn-regionen. Kvinnors situation i regionens länder varierar kraftigt. Speciellt i Somalia, Sudan och Sydsudan har konflikter, våld och instabilitet sedan länge utgjort en riskfaktor. Men även i de mer stabila grannländerna kvarstår stora utmaningar.

Regionala aktörer, främst IGAD (Intergovernmental Authority on Development) och Afrikanska Unionen, har inte tryckt på med full kraft för att implementera resolution 1325. IGAD tog år 2011 fram ett utkast till handlingsplan för att regionalt implementera resolution 1325 och resolution 1820, men sedan dess har arbetet inte framskridit.Samtidigt finns tecken på vissa framsteg: som exempel kan tas Somalias färska konstitution som slår fast att 30 procent av landets parlamentsledamöter ska vara kvinnor. Även Kenya tog 2010 i bruk en ny grundlag som på flera sätt bemöter jämställdhetsproblem och siktar på att stärka kvinnors politiska representation.

Vilka länder som tillhör Afrikas Horn beror på om man följer en mer strikt geografisk definition eller en vidare sociopolitisk definition av regionen. Använder man den bredare definitionen, som tar i beaktande historiska band och regionala aspekter så tillhör sju länder Afrikas Horn: Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Somalia, Sudan och Sydsudan.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningen i teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Operation 1325:s framtida verksamhet

Under denna vecka kommer Operation 1325 även att befinna sig i Sudan för att möta representanter för lokala kvinnoorganisationer. Mötena sker i huvudstaden Khartoum och är inom ramen för Monitoring the implementation of resolution 1325-projektet.

Valter Vilkko