Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

År 1948 presenterade FN den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, som består av 30 separata artiklar som garanterar samtliga världen människor lika rättigheter.

År 1948 presenterade FN den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, som består av 30 separata artiklar som garanterar samtliga världen människor lika rättigheter. Även om de mänskliga rättigheterna på många sätt utgör en positiv och stabil grund saknar de emfas på de olika förutsättningar och utmaningar som skiljer män och kvinnor åt. Det var istället först 52 år senare som resolution 1325 specifikt uppmärksammade kvinnors fundamentala rättigheter.

Mänskliga rättigheter

Temat för denna vecka är mänskliga rättigheter och kopplingen till resolution 1325. Resolution 1325 understryker att kvinnor drabbas av konflikt och samhällsförändringar på ett sätt som skiljer sig från män, och att det är viktigt att FN och medlemsstaterna aktivt arbetar för att kvinnors specifika rättigheter ska förverkligas. En annan viktig poäng är att även om kvinnors rättigheter och behov skiljer sig från män är det av stor vikt att denna fråga inte ses enbart som en kvinnofråga. Endast genom ett aktivt arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter från både män och kvinnor kan effektivitet och hållbara skillnader uppkomma. Läs Operation 1325:s blogginlägg om ämnet här.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

En kväll med Nawal El Saadawi

Vår medlemsorganisation UN Women kommer i maj att bjuda in den egyptiska författaren, läkaren och människorättsaktivisten Nawal El Saadawi till Södra Teatern i Stockholm för samtal om kvinnors situation i Egypten. El Saadawi har varit en ledande gestalt för kvinnors frigörelse i arabvärlden och belönas i år med Stig Dagermanpriset. För mer information om UN Womens arrangemang, klicka här.