Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I dagens Sverige är det självklart att kvinnor har samma möjlighet att påverka inom den politiska arenan.

I dagens Sverige är det självklart att kvinnor har samma möjlighet att påverka inom den politiska arenan. Det har dock långt ifrån alltid varit så, vi var sist av de nordiska länderna att ge kvinnor rösträtt och det har än idag inte varit en kvinna vid statsministerposten. Samtidigt är situationen för kvinnors politiska deltagande runtom i världen splittrad, och kvinnors rättigheter till politiskt deltagande är ständigt hotad.

Kvinnors deltagande i politiska processer

Temat för denna vecka är kvinnors deltagande i politiska processer. I många av världens länder är politisk makt i stort sett ouppnåelig, och när kvinnor lyckas ta sig in genom val och kvotering förläggs de ofta på maktlösa positioner. Resolution 1325:s första punkt ”uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter”. Det här innebär att samtliga FN:s medlemsstater har lovat att arbeta för ett starkare deltagande för kvinnor i maktens korridorer. Under veckan kommer Operation 1325 därför belysa hur villkoren för kvinnors deltagande i politiska arenor ser ut runtom i världen.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas vi på Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Du följer bevakningen enklast genom att följa oss på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, vilket ni kan hitta här.

Internationella kvinnodagen

Under veckan infaller även Internationella kvinnodagen den 8 mars. Till följd av det kommer vi även att uppmärksamma hur kvinnor i Sverige och världen firar denna dag. Vi på Operation 1325 kommer tillsammans med cirka 50 andra organisationer att fira på Historiska museet i Stockholm. Där kommer vi anordna en föreläsning tillsammans med Mellanösternkännaren Marianne Laanatza, som kommer att belysa kvinnors framgångar inför och under den arabiska våren.  Mer information om vårt seminarium hittar du här, och är du nyfiken på vad som händer resten av dagen på Historiska museet kan du klicka här.

Julle Bergenholtz