Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

När revolutioner har ägt rum genom historien har de oftast hänt genom att en person eller en liten grupp har påverkat sitt lokala samhälle, vilket sedan har spritt sig i större form under t

När revolutioner har ägt rum genom historien har de oftast hänt genom att en person eller en liten grupp har påverkat sitt lokala samhälle, vilket sedan har spritt sig i större form under tiden. Ett exempel på detta är den arabiska revolutionen i Tunisien, där en mans självmord startade en folklig opinion för ökad demokrati. Att öka kvinnors rättigheter och resolution 1325 genom gräsrotspåverkan är därför ett verktyg som inte ska underskattas.

Kvinnors rättigheter på gräsrotsnivå

Temat för denna vecka är kvinnorörelser, kvinnors rättigheter och resolution 1325 på gräsrotsnivå. Mahatma Gandhi myntade uttrycket ”Var den förändring du själv vill se”, och genomförde med det mottot en omfattande revolution i Indiens demokratisering. Runtom sker liknande revolutionära tilltag i mindre regi från kvinnor, som genom dessa aktiviteter kräver att deras röster också ska höras och att kvinnors perspektiv på fred och säkerhet ska tas med i alla nivåer av samhället.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Bok- och Biblioteksmässan

Även i år kommer Operation 1325 att ställa ut och anordna seminarium på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Vid Internationella Torget bjuds besökare in för att diskutera resolution 1325 och för att lyssna på Operation 1325:s erfarenheter i bland annat Irak och MENA-regionen. Läs mer om monterprogrammen under veckan i kalendariet. Ett seminarium kommer även anordnas, där Operation 1325 bygger vidare på ämnet kvinnor och den arabiska våren som startades i Almedalen. Läs mer om seminariet och Operation 1325:s övriga verksamhet på mässan här.