Veckans tema: Kvinnorörelser på gräsrotsnivå

SoME Gavobevis 2023

13 augusti 2012

När revolutioner har ägt rum genom historien har de oftast hänt genom att en person eller en liten grupp har påverkat sitt lokala samhälle, vilket sedan har spritt sig i större form under tiden. Ett exempel på detta är den arabiska revolutionen i Tunisien, där en mans självmord startade en folklig opinion för ökad demokrati. Att öka kvinnors rättigheter och resolution 1325 genom gräsrotspåverkan är därför ett verktyg som inte ska underskattas.

Kvinnors rättigheter på gräsrotsnivå

Temat för denna vecka är kvinnorörelser, kvinnors rättigheter och resolution 1325 på gräsrotsnivå. Mahatma Gandhi myntade uttrycket ”Var den förändring du själv vill se”, och genomförde med det mottot en omfattande revolution i Indiens demokratisering. Runtom sker liknande revolutionära tilltag i mindre regi från kvinnor, som genom dessa aktiviteter kräver att deras röster också ska höras och att kvinnors perspektiv på fred och säkerhet ska tas med i alla nivåer av samhället.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen.

Bok- och Biblioteksmässan

Även i år kommer Operation 1325 att ställa ut och anordna seminarium på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Vid Internationella Torget bjuds besökare in för att diskutera resolution 1325 och för att lyssna på Operation 1325:s erfarenheter i bland annat Irak och MENA-regionen. Läs mer om monterprogrammen under veckan i kalendariet. Ett seminarium kommer även anordnas, där Operation 1325 bygger vidare på ämnet kvinnor och den arabiska våren som startades i Almedalen.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...