Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I samhället är det många aktörer som har ansvar för att resolution 1325 ska implementeras och följas.

I samhället är det många aktörer som har ansvar för att resolution 1325 ska implementeras och följas. Exempelvis är regeringarna i FN:s medlemsstater, försvarsmakter samt nationella biståndsorgan betydande för hur implementeringen av resolution 1325 ser ut i deras respektive områden. Även civila samhället är en ansvarig aktör för att genomföra resolutionen, och de initiativ som kommer därifrån är en nyckelfaktor för att resolutionen ska få det genomslag som krävs.

Civila samhället och resolution 1325

Temat för denna vecka är initiativ och projekt från civila samhället som främjar implementeringen av resolution 1325. Det finns många organisationer runtom i världen som likt Operation 1325 genomför stora insatser för att göra resolution 1325 till verklighet.  Även om initiativen ofta är småskaliga och långt ifrån att bli uppmärksammade av media gör de skillnad, och ger fler kvinnor och män kunskap om resolution 1325 och vad den garanterar för kvinnors deltagande i fred- och säkerhetsprocesser. Det civila samhället har därmed en avgörande roll för resolution 1325 genomförande, och är en aktör med potential att förändra.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter.

Operation 1325:s framtida verksamhet

I nästa vecka kommer Operation 1325:s styrelse och kansli att mötas och diskutera de fokusområden och projekt som Operation 1325 kommer att arbeta för det kommande året. Då flera av projekten för 2013 inte kommit igång än är information om dessa inte tillgängliga än. Dock finns det information om två av våra projekt: Monitoring the implementation of resolution 1325 och Bok- och Biblioteksmässan.

Julle Bergenholtz