Veckans tema: Humanitär assistans

SoME Gavobevis 2023

7 maj 2012

Humanitär assistans, beskydd och säkerhet för kvinnor är viktiga beståndsdelar för att säkerställa att kvinnors rättigheter följs I konflikt och postkonfliktområden. Att därför främja kvinnors lika möjlighet att få ta del av humanitärt bistånd och hjälp, inklusive de specifika initiativ som görs för att tillgodose kvinnors specifika behov, är en viktig nickel för att förbättra kvinnors situation efter konflikt.

Humanitär assistans

Temat för denna vecka är humanitär assistans. Resolution 1325 belyser i ett av sina grundargument att den ”bekräftar även åter behovet av att till fullo tillämpa internationell lagstiftning om humanitära och mänskliga rättigheter som värnar kvinnors och flickors rättigheter under och efter konflikter”. Det här cementerar att kvinnor behöver resurser och möjligheter att ta sig själva och sina familjer ur svåra situationer som konflikter skapar, och att det internationella samfundet har ett ansvar i att se till att kvinnor bereds med de verktyg som behövs för att återhämta sig efter konflikt.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Framtida satsningar

Just nu är det planering på agendan för Operation 1325. En ny konferens gällande säkerhetssektorreformer planeras samtidigt som Operation 1325:s medverkan på Almedalen är i full gång. Operation 1325 kommer även att arrangera ett seminarium tillsammans med Kanadas ambassad om arbetet kring kvinnors deltagande och resolution 1325. Uppdateringar om dessa händelser kommer att publiceras kontinuerligt under slutet av terminen.

Julle Bergenholtz

Du kanske också gillar...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU...