Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Beskydd av civila är en viktig del i att hantera konflikt på ett hållbart sätt. I denna grupp påverkas kvinnor i en hög grad då deras behov skiljer sig från män I samma situation.

Beskydd av civila är en viktig del i att hantera konflikt på ett hållbart sätt. I denna grupp påverkas kvinnor i en hög grad då deras behov skiljer sig från män I samma situation. Beskyddet av kvinnor och kvinnors rättigheter, men även kvinnors deltagande är viktiga komponenter i freds- och säkerhetssammanhang, och grunden i implementeringen av resolution 1325.

Beskydd

Temat för denna vecka är beskydd kopplat till kvinnors rättigheter. Det är av yttersta vikt att kvinnor har en talan om deras säkerhetsbehov, och för att beskyddet av kvinnor ska vara effektiv måste kvinnor vara aktörer i att forma strategier för hur beskyddet ska se ut. Kvinnor behöver även ha tillgång till makt i biståndsprocesser, med speciell emfas på sammanhang där kvinnor påverkas. Beskydd av kvinnor måste därmed inkludera kvinnors deltagande i maktpositioner, vilken frångår den historiska bilden av kvinnan som enbart ett offer i konfliktsammanhang. 

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Almedalen 2012

Förberedelserna för Operation 1325:s medverkan på Almedalsveckan 2012 är i full gång. I början av juli åker fyra representanter från Operation 1325:s kansli och styrelse till Visby för att påverka makthavare och informera dessa och allmänheten om resolution 1325. Ett seminarium kommer även att arrangeras med temat ”Makt åt kvinnor under den arabiska våren” där fyra panelmedlemmar kommer att diskutera vilken roll kvinnor har spelat i den arabiska revolutionen. Mer information om Operation 1325:s medverkan i Almedalen finns här.

Julle Bergenholtz