Veckans tema: beskydd

SoME Gavobevis 2023

11 juni 2012

Beskydd av civila är en viktig del i att hantera konflikt på ett hållbart sätt. I denna grupp påverkas kvinnor i en hög grad då deras behov skiljer sig från män I samma situation. Beskyddet av kvinnor och kvinnors rättigheter, men även kvinnors deltagande är viktiga komponenter i freds- och säkerhetssammanhang, och grunden i implementeringen av resolution 1325.

Beskydd

Temat för denna vecka är beskydd kopplat till kvinnors rättigheter. Det är av yttersta vikt att kvinnor har en talan om deras säkerhetsbehov, och för att beskyddet av kvinnor ska vara effektiv måste kvinnor vara aktörer i att forma strategier för hur beskyddet ska se ut. Kvinnor behöver även ha tillgång till makt i biståndsprocesser, med speciell emfas på sammanhang där kvinnor påverkas. Beskydd av kvinnor måste därmed inkludera kvinnors deltagande i maktpositioner, vilken frångår den historiska bilden av kvinnan som enbart ett offer i konfliktsammanhang.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen.

Almedalen 2012

Förberedelserna för Operation 1325:s medverkan på Almedalsveckan 2012 är i full gång. I början av juli åker fyra representanter från Operation 1325:s kansli och styrelse till Visby för att påverka makthavare och informera dessa och allmänheten om resolution 1325. Ett seminarium kommer även att arrangeras med temat ”Makt åt kvinnor under den arabiska våren” där fyra panelmedlemmar kommer att diskutera vilken roll kvinnor har spelat i den arabiska revolutionen. Mer information om Operation 1325:s medverkan i Almedalen finns här.

Julle Bergenholtz

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...