Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under vårterminen har Operation 1325 belyst specifika delar av resolution 1325 och bistått med nyheter om hur resolutionen implementeras runt om i världen.

Under vårterminen har Operation 1325 belyst specifika delar av resolution 1325 och bistått med nyheter om hur resolutionen implementeras runt om i världen. Denna veckas fokus ligger dock på Sverige och politikerveckan i Almedalen. Operation 1325 kommer att vara på plats under större delen av veckan och anordna torgmöten, seminarium och diskussioner om Sveriges implementering av resolution 1325 och kvinnors deltagande i den arabiska våren.

Operation 1325 på Almedalsveckan

Temat för denna vecka är Almedalsveckan 2012. Varje år samlas politiker, opinionsbildare, företag och organisationer från det civila samhället i Visby för att sprida budskap, bedriva lobbying och marknadsföra verksamheter. I år kommer Operation 1325:s fokus att ligga på kvinnor i den arabiska våren. Detta kommer bland annat göras genom ett seminarium på Högskolan på Gotland, där fyra personer med olika erfarenheter av regionen kommer att diskutera hur kvinnor påverkade den arabiska våren. Läs mer om seminariet här

Under veckan kommer Operation 1325 att liverapportera från Almedalen om vad som händer, vilka som utmärker sig och vad Operation 1325 lyckas uppnå med närvaron på Almedalsveckan. Liverapporteringen kommer främst att ske genom Operation 1325:s konton på Facebook och Twitter, men även på hemsidan. Ifall man inte är närvarande på Almedalen är dessa de bästa kanaler för att följa vad som händer för opinionen och kunskapsspridningen om resolution 1325.

Stängt efter Almedalen

Efter att representanterna från Operation 1325 har kommit hem från Almedalen kommer kontoret att vara obemannat i två veckor. Telefonsamtal kommer att tas emot under vecka 28, men vecka 29 kommer all verksamhet att ligga nere. Inga mail eller samtal kommer då att besvaras. Kontoret är återigen bemannat från och med den 23 juli. Operation 1325 önskar en trevlig sommar!

Julle Bergenholtz