Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hela 2000-talet har världens medier hårdbevakat Afghanistan som ett land där terrorism, laglöshet och korruption härjar.

Under hela 2000-talet har världens medier hårdbevakat Afghanistan som ett land där terrorism, laglöshet och korruption härjar. Sällan får vi dock insikt i hur situationen för kvinnor ser ut i landet, och vilka förutsättningar och motsättningar det finns för att öka kvinnors makt och deltagande i landet. Kvinnors situation behöver därför belysas och göras mer synligt för att möjliggöra en maktförändring i Afghanistan.

Kvinnor i Afghanistan

Temat för denna vecka är kvinnors rättigheter och resolution kopplat till Afghanistan. Enligt Institutet för Ekonomi och fred (IEP) klassas Afghanistan som det minst fredliga landet i världen efter Somalia. Detta påverkar i synnerhet landets kvinnor som ständigt stängs ute från att delta i fredsprocesser och beslut rörande säkerhet på gräsrotsnivå. Kvinnor hindras i många fall från att ta del av utbildning och att aktivt delta i samhället, vilket har gjort Afghanistan till ett patriarkalt land där kvinnors röst är väldigt begränsad.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Protest mot stening av kvinna i Sudan

Operation 1325 och medlemsorganisationerna skickade nyligen ut ett pressmeddelande om där vi uttrycker vårt stöd till en 20-årig sudanesisk kvinna som genom en rättegång som brutit mot flera legala rutiner blivit dömd till dödsstraff via stening. Operation 1325 uppmanar omvärlden att ta ställning och stå upp för kvinnors rättigheter och för ett jämställt Sudan. Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt här.

Julle Bergenholtz