Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I år genomför vi fyra internationella projekt tillsammans med våra lokala samarbetsorganisationer. Två projekt är helt nya för i år och genomförs i Palestina och Jemen. Ordföranden för vår samarbetsorganisation i Palestina berättar varför det är viktigt med projekt som påverkar för kvinnors inkludering i den politiska sfären. 

Plattform för förändring  

Under året fördjupar vi vårt samarbete med Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) genom projektet “The Advancement of Women’s Rights on Issues of Women and Peace” i Palestina. Haneen Jaber, deltagare i det pågående projektet “Femininfluencers”, kommer vara aktiv också i denna verksamhet. Haneen berättar att kvinnor i Palestina alltid är begränsade i sin makt och att många unga kvinnor behöver en plattform för att prata om de hinder de möter i landet. Det här projektet kommer ge dem det, menar hon.  

– Att vara delaktig i det första projektet har gett mig mer kunskap inom kvinnofrågor och jag var intresserad av att få vara del av det här nya projektet för att lära mig mer och nå ut till unga kvinnor och försöka skapa förändring, säger Haneen. 

Deltagarna kommer utföra en kartläggning av kvinnors politiska deltagande och påverkan för kvinnors rättigheter inom fred och säkerhetsfrågor. Kartläggningen kommer sen ligga till grund för politiska rekommendationer. För att få stöd och bilda opinion kommer deltagarna informera lokala civilsamhällesorganisationer om sina rekommendationer.  

Kvinnor påverkar politiken för fullständiga rättigheter 

Hilda Issa, ordförande för PCPD, förklarar att kvinnor i Palestina inte ges möjlighet att leva ut sina fulla rättigheter. Palestina har skrivit under Kvinnokonventionen, men att skriva under ett papper är inte detsamma som att verka för dess implementering i praktiken. Fundamentalister attackerar konventionen i tron om att ökade rättigheter för kvinnor betyder att de inte kommer vara lika benägna att ta hand om sina familjer.  

För att motverka det synsättet och verka för kvinnors rättigheter behöver kvinnor ges möjligheter till att kunna påverka politiken för sina rättigheter. Då kan de bestämma över sig själva och sin situation. En kvinna med fullständiga rättigheter har därmed också makt i hemmet och kan ta egna beslut, förklarar Hilda. 

Hilda berättar att motståndare till kvinnors utökade rättigheter tror att om kvinnor får bestämma över sina egna kroppar kommer aborterna i landet att öka. Hilda förklarar vidare att om en kvinna har självbestämmelse över sin kropp, kan våldtäkt inom äktenskapet lagföras. För att nå den förändringen måste kvinnor få vara med i beslutfattande processer.  

– När kvinnor är aktiva inom den offentliga sfären så kan de förändra situationen i den personliga. Det personliga är politiskt, säger Hilda. 

Årets internationella insatser 

Det nya projektet i Jemen “Yemen Local Peacebuildning Hub” syftar till att skapa lokala förutsättningar för stöd till en nationell fredsprocess. Tillsammans kommer deltagarna forma ett lokalt medlingsnätverk där de kommer sprida information om vikten av kvinnors bidrag inom lokal konflikthantering och de kommer själv också aktivt bidra till lokal konflikthantering. Deltagarna kommer engagera sig med lokala civilsamhällesorganisationer och genom skapandet av ett lokalt nätverk kommer kunskapen och dialogen kring lokalt fredsbyggande att öka. 

Projekten “Yemeni Women for Peace” i Jemen och ”Femininfluencers” i Palestina som påbörjades förra året fortsätter även i år.  

För att följa deltagarnas resor i all vår internationella verksamhet, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på sociala media!