Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Vår verksamhet

I Sverige bedriver Operation 1325 påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter. Våra internationella projekt bygger på partnerskap med kvinno- och fredsorganisationer från olika delar av världen - Albanien, Colombia, Irak och Turkiet, för att bara nämna några exempel. Tillsammans strävar vi efter att förverkliga resolution 1325.

Det Digitala Fredsagentsprogrammet 2018

Resolution 1325 gäller på både global och lokal nivå.

styrelse_och_utsikt.jpg

Styrelsetrainee-programmet

Styrelsetraineeprogrammet ger en möjlighet för unga människor att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet

terrace_from_above_klippt.jpg

Medlingslabbet

Trots att många framsteg har gjorts sedan FN:s resolution 1325 antogs för 16 år sedan utesluts kvinnor alltjämt från processer som fredssamtal och för

framsida.jpg

Säkerhetssektor - reform (SSR)

Att reformera säkerhetssektorn innebär att ställa polis, militär och andra säkerhetsinstitutioner under demokratisk kontroll, och öka dess öppenhet och effektivitet.

sakerhet_pa_marken.jpg

Säkerhet på marken

Under hösten 2011 till våren 2012 har Operation 1325 i nära samarbete med kvinnoorganisationer från irakiska Kurdistan och Sudan arbetat med projektet "Security and Justice".

ssr1325_forwebb.jpg

Security on the Ground

Van der Nootska Palatset, Stockholm

Höstens konferens ”Security on the Ground” på temat säkerhetssektorreform och resolution 1325 ingår i Operation 1325:s projekt "Security and Justice".

merassr_1.jpg

SSR och resolution 1325

Stockholm, Sweden

25 – 27 november 2009 höll Operation 1325 en konferens om säkerhetssektor

ssr-rapport-low-1.jpg

Security sector reform is a top down idea that needs bottom up implementation

25 – 27 november 2009 höll Operation 1325 konferensen The Security Sector Reform and Resolution 1325.