Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Vår verksamhet

I Sverige bedriver Operation 1325 påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter. Våra internationella projekt bygger på partnerskap med kvinno- och fredsorganisationer från olika delar av världen - Albanien, Colombia, Irak och Turkiet, för att bara nämna några exempel. Tillsammans strävar vi efter att förverkliga resolution 1325.
istock-826221426_002.jpg

Det Digitala Fredsagentsprogrammet 2018

Resolution 1325 gäller på både global och lokal nivå.

styrelse_och_utsikt.jpg

Styrelsetrainee-programmet

Styrelsetraineeprogrammet ger en möjlighet för unga människor att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet

terrace_from_above_klippt.jpg

Medlingslabbet

Trots att många framsteg har gjorts sedan FN:s resolution 1325 antogs för 16 år sedan utesluts kvinnor alltjämt från processer som fredssamtal och för

framsida.jpg

Säkerhetssektor - reform (SSR)

Att reformera säkerhetssektorn innebär att ställa polis, militär och andra säkerhetsinstitutioner under demokratisk kontroll, och öka dess öppenhet och effektivitet.

sakerhet_pa_marken.jpg

Säkerhet på marken

Under hösten 2011 till våren 2012 har Operation 1325 i nära samarbete med kvinnoorganisationer från irakiska Kurdistan och Sudan arbetat med projektet "Security and Justice".

ssr1325_forwebb.jpg

Security on the Ground

Van der Nootska Palatset, Stockholm

Höstens konferens ”Security on the Ground” på temat säkerhetssektorreform och resolution 1325 ingår i Operation 1325:s projekt "Security and Justice".

merassr_1.jpg

SSR och resolution 1325

Stockholm, Sweden

25 – 27 november 2009 höll Operation 1325 en konferens om säkerhetssektor

ssr-rapport-low-1.jpg

Security sector reform is a top down idea that needs bottom up implementation

25 – 27 november 2009 höll Operation 1325 konferensen The Security Sector Reform and Resolution 1325.