Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Publicerad: 19/10/2017

”Var är kvinnorna?” är en fråga som Sverige ställt sig sedan tillträdet till FN:s säkerhetsråd för 10 månader sedan.  Kvinnor, fred och säkerhet har sedan dess varit ett återkommande tema på rådets agenda – en lovande utveckling som delvis varit en svensk förtjänst enligt Margot Wallström.

Kvinnor, fred och säkerhet på dagordningen
Från talarstolen i förstakammarsalen inledde Margot Wallström Utrikesutskottets utfrågning om Sverige i FN:s säkerhetsråd med en redogörelse för rådets arbete sedan Sverige valts in som icke-permanent medlem. Bland de tematiska frågor dit den svenska delegationen riktat mest uppmärksamhet finns kvinnor, fred och säkerhet. Wallström påpekade att ojämlikhet kommer återspeglas även i FN:s salar så länge vi lever i en ojämlik värld, men att FN kan vara ett mycket kraftfullt verktyg om det används rätt.

Ett område där FN har möjlighet att verka kraftfullt för en positiv utveckling är just främjandet av kvinnors rättigheter, vilket nämns som en av Sveriges högst prioriterade frågor. Sverige har använt sitt medlemskap i rådet för att konkretisera den feministiska utrikespolitiken och få till stånd en jämställdhetsintegrering i praktiken. Genom tydligare skrivningar i säkerhetsrådsresolutioner har Sverige bidragit till förbättrade levnadsvillkor för kvinnor i bland annat Västsahara, Libyen och Demokratiska Republiken Kongo. Den svenska delegationen har dessutom efterfrågat könsuppdelad statistik och ett genomgående genusperspektiv i FN:s arbete, vilket enligt Wallström nu börjar ge resultat. 

Utmaningar kvarstår
Ett humanistiskt perspektiv som värnar om folkrätt, mänskliga rättigheter och jämställdhet är fundamentet i den svenska regeringens värdegrund, men vår tids pågående världskriser är en tydlig fingervisning om svårigheten i att implementera dessa värderingar i praktiken. Wallström betonade vikten av dialog, både inom rådet och med civilsamhället, för att undvika låsningar och uppnå samstämmighet. 

”Var är kvinnorna?” är minst sagt en relevant fråga att ställa också till säkerhetsrådet. I år sitter amerikanska FN-ambassadören Samantha Powers som enda kvinna i rådet, vilket målar en bild av ett system där utrymmet för kvinnor fortfarande är smalt i de höga leden. 

Hör även Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, och Johanne Hildebrandt, journalist och författare, i utfrågningen i sin helhet:

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragni…
Margot Wallström talar vid Utrikesutskottets utfrågning 16/10 FOTO: Sveriges riksdag

Melissa Lennartsson

Praktikant, Operation 1325