Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Utrikesminister Margot Wallström,

Utrikesminister Margot Wallström,

Varmt grattis! Det är med stor glädje vi mottagit nyheten om att du utsetts till Sveriges nya utrikesminister i vad statsministern kallar en ”feministisk regering”, och redan aviserat din prioritering: kvinnor, fred och säkerhet. Du om någon har kompetens och erfarenhet att driva en utrikespolitik där kvinnors rättigheter står i fokus. Du om någon känner till kvinnors särskilda utsatthet i krig och konflikt, och det faktum att utan kvinnors närvaro kan fredsförhandlingar aldrig leda till riktig fred.

Vi sätter stort hopp till att du som ny utrikesminster kommer att göra allt som står i din makt för att låta säkerhetsrådets resolution 1325 genomsyra svensk utrikespolitik, och sätta press på andra makthavare att agera i enlighet med de överenskommelser de är skyldiga att följa. Vi ser fram emot modiga och konkreta åtaganden i den nya svenska nationella handlingsplanen för genomförandet av 1325.

Kvinnor, fred och säkerhet är ständigt aktuellt, och än mer just nu. Vi riktar idag särskilt fokus mot krigsförbrytelserna i Mellanöstern och Daesh (IS, Islamiska staten) och andra gruppers härjningar. Just nu belägras den kurdiska och multietniska staden Kobanê, och från kvinno- och fredsaktivister i Turkiet får vi rapporter om hur kvinnors kroppar än en gång används som slagfält. Det är inte bara Daesh och andra terrorgrupper som bär ansvaret, utan också de stater som aktivt stöder, själva vinner på och/eller inte agerar kraftfullt mot övergreppen. Vi står inte bara inför en akut humanitär situation, utan också ett hot mot den pågående fredsprocessen mellan den turkiska regeringen och PKK, och mot alla fredssträvanden i hela regionen.

Vi står mer än gärna till tjänst med våra kunskaper, erfarenheter och kontakter med kvinnoorganisationer i konflikternas mitt, och ger vårt bidrag till förverkligandet av din prioritering om kvinnor, fred och säkerhet. Det är dags att kvinnor nu äntligen på bred front blir aktörer i fredsprocesser istället för slagfält i krig.

Ingela Mårtensson, ordförande

Styrelsen för Operation 1325