Välkommen Margot!

SoME Gavobevis 2023

7 oktober 2014

Utrikesminister Margot Wallström,

Varmt grattis! Det är med stor glädje vi mottagit nyheten om att du utsetts till Sveriges nya utrikesminister i vad statsministern kallar en ”feministisk regering”, och redan aviserat din prioritering: kvinnor, fred och säkerhet. Du om någon har kompetens och erfarenhet att driva en utrikespolitik där kvinnors rättigheter står i fokus. Du om någon känner till kvinnors särskilda utsatthet i krig och konflikt, och det faktum att utan kvinnors närvaro kan fredsförhandlingar aldrig leda till riktig fred.

Vi sätter stort hopp till att du som ny utrikesminster kommer att göra allt som står i din makt för att låta säkerhetsrådets resolution 1325 genomsyra svensk utrikespolitik, och sätta press på andra makthavare att agera i enlighet med de överenskommelser de är skyldiga att följa. Vi ser fram emot modiga och konkreta åtaganden i den nya svenska nationella handlingsplanen för genomförandet av 1325.

Kvinnor, fred och säkerhet är ständigt aktuellt, och än mer just nu. Vi riktar idag särskilt fokus mot krigsförbrytelserna i Mellanöstern och Daesh (IS, Islamiska staten) och andra gruppers härjningar. Just nu belägras den kurdiska och multietniska staden Kobanê, och från kvinno- och fredsaktivister i Turkiet får vi rapporter om hur kvinnors kroppar än en gång används som slagfält. Det är inte bara Daesh och andra terrorgrupper som bär ansvaret, utan också de stater som aktivt stöder, själva vinner på och/eller inte agerar kraftfullt mot övergreppen. Vi står inte bara inför en akut humanitär situation, utan också ett hot mot den pågående fredsprocessen mellan den turkiska regeringen och PKK, och mot alla fredssträvanden i hela regionen.

Vi står mer än gärna till tjänst med våra kunskaper, erfarenheter och kontakter med kvinnoorganisationer i konflikternas mitt, och ger vårt bidrag till förverkligandet av din prioritering om kvinnor, fred och säkerhet. Det är dags att kvinnor nu äntligen på bred front blir aktörer i fredsprocesser istället för slagfält i krig.

Ingela Mårtensson, ordförande

Styrelsen för Operation 1325

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...