Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

01/02/2016

Det är ett decennium sedan Operation 1325 inrättades formellt.  De flesta av de grundande organisationerna är fortfarande här och tillsammans med andra har vi mejslat ut bättre samarbetsformer. Supportrar, visionärer, strateger och hårt arbetande aktivister har fört oss dit vi är idag. Det är en ära att leda detta starka nätverk bestående av kvinnliga freds och beslutfattare in i nästa decennium, där vi är säkra på att nå framgångar inom rättvisa och säkerhet för kvinnor i konfliktområden.

Förra året fyllde FN:s Säkerhetsråds resolution 1325 15 år och vi gjorde en global översyn och dragit nytta av den globala studien. Den visar att det finns en förändring, fler kvinnor i fredsbevarande operationer, men ingen förändring i jämlikhet mellan könen av högsta beslutfattande om fred och säkerhet i FN.  Det är dags för en kvinnlig generalsekreterare och vi stödjer de kvinnliga kandidaterna som presenteras här. 

Vi förverkligade vårt mål att stärka kvinnliga media aktörer i fråga om kvinnor, fred och säkerhet och samarbetade med våra partner i fem länder. Vi har tillsammans framställt en media toolkit som visar enkla steg för att använda media som ett verktyg, för freds- och kärnarbetet i den feministiska kommunikationsstrategin. Att ha våra partner på besök i Sverige, uttalanden i parlamentet, vid universitetet och på möten gav en positiv bild av deras styrka och förhoppningar för att visionära de framtida kvinnliga ledarna i Mellanöstern och på andra håll.

Vårt arbete visade oss riktlinjer att lägga mer arbete på kvinnor som medlare, fredsmäklare, vilket är planen för 2016. Vi kommer att sträva efter ett interkontinentalt nätverk av kvinnliga fredbyggare för korslärande och främjandet, så att vi stärker synligheten och klargör för världen att de nödvändiga resurserna av kvinnliga medlare är redo att arbeta. Vi är glada över att för första gången samarbeta med partner i Colombia och Nicaragua, öka vår omfattning och utbredda våra kunskapsområden. I Albanien kommer vi fortsätta med ett av vår kärnarbeten för relevansen och stärkandet av nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. I Turkiet och den kurdiska regionen kommer vi att bidra med samtal för nya förhandlingar och för yttrandefrihet. Den svenska stadgan för pressfrihet är 250 år och det är vår skyldighet att sprida den traditionen i världen.

Då vi har börjat med våra aktiviteter för 2016 med en rekryteringsprocess, visar kandidaterna en enorm rikedom av expertis och erfarenhet. Jag uppskattar och värdesätter de människor som är med och för Operation 1325. Vår styrelse, våra praktikanter, personal, partner och våra medlemsorganisationer gör visionen tydlig och tillsammans kommer vi ha ett bra år.

Annika Schabbauer,
Kanslichef på Operation 1325