Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Utbildningar

Operation 1325 har sedan starten 2006 utbildat olika målgrupper för att sprida kunskaper om resolution 1325. Här hemma har vi bland annat utbildat gymnasieungdomar, militär, kvinnor som flyttat hit från andra länder, det civila samhället och myndigheter. Gräsrotsorganisationer och andra civila aktörer i våra samarbetsländer har även de tagit del av våra utbildningar. Viktigt är att de sett till att anpassa utbildningarna för att passa det egna sammanhanget samt fortsatt utbilda andra utbildare. Detta har vi kallat "Passing the Torch".
dsc_0648.jpg

Jämställdhetsperspektiv på fredsbygge

I mitten av maj 2012 höll Operation 1325 utbildningen "Jämställdhetsperspektiv på fredsbygge" på Sida Partnership Forum i Härnösand.

anna_bjorson.jpg

Utbildningsseminarier

Vad är resolution 1325, varför behövs den och hur kan man arbeta för att få in essenserna av resolution i freds- och säkerhetssammanhang? Många är frågorna gällande resolution 1325.

itp2011webb.jpg

International Training Program (ITP)

Operation 1325 vann 2010 en upphandling i att medverka på det Sida-finansierade utbildningsinitiativet International Training Program (ITP).

krigdrabbaralla.jpg

Krig drabbar alla - fred måste byggas gemensamt

För att effektivt nå ut till gymnasieungdomar skrev Operation 1325  en ny bok.

gymnasieutbildningen.jpg

Gymnasieutbildning

Hur många av er har hört talas om resolution 1325?

nymichaeloidahowyoudoit.jpg

Praktiska fall vid utbildning om resolution 1325 vid Sida Partnership Forum

Operation 1325:s utbildning “Resolution 1325 i fält” fylldes till bristningsgränsen när 24 deltagare samlades på Sida Partnership Forum i